Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie dotyczące realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd 

Podmiot udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Katarzyna Polak
Data wytworzenia: 2012-07-23

 

 

 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE

REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU

AKTYWNY SAMORZĄD”

 

W związku z realizacją przez Powiat Kłobucki Pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, uprzejmie informuję, że w ramach w/w programu osoby niepełnosprawne w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, a co za tym idzie wynikających stąd ograniczeń, mają możliwość ubiegania się o wsparcie w następujących obszarach:

- Obszar A dofinansowanie do oprzyrządowania samochodu. Pomoc adresowana do osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia, w przypadku których przyczyną niepełnosprawności jest dysfunkcja narządu ruchu, które ponadto w ciągu 3 lat nie otrzymały dofinansowania na ten cel oraz nie mają wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub realizatora programu. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w ramach w/w obszaru wynosi 5000 złotych, natomiast udział własny wnioskodawcy wynosi 15% ceny brutto zakupu/usługi.

- Obszar B1 dofinansowanie do specjalistycznego sprzętu komputerowego. Pomoc adresowana do osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej o znacznym stopniu niepełnosprawności niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku lub dysfunkcji narządu ruchu w przypadku dysfunkcji obu kończyn górnych oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku lub dysfunkcji narządu ruchu w przypadku dysfunkcji obu kończyn górnych, które ponadto w ciągu 3 lat nie otrzymały dofinansowania na ten cel oraz nie mają wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub realizatora programu. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w ramach w/w obszaru wynosi 5000 złotych, natomiast udział własny wnioskodawcy wynosi 10% ceny brutto zakupu.

- Obszar B2 dofinansowanie do urządzeń lektorskich. Pomoc adresowana do osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej o znacznym stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku, które ponadto w ciągu 3 lat nie otrzymały dofinansowania na ten cel oraz nie mają wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub realizatora programu. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w ramach w/w obszaru wynosi 5000 złotych, natomiast udział własny wnioskodawcy wynosi 10% ceny brutto zakupu.

- Obszar B3 dofinansowanie do urządzeń brajlowskich. Pomoc adresowana do osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej o znacznym stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku, które ponadto w ciągu 3 lat nie otrzymały dofinansowania na ten cel oraz nie mają wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub realizatora programu. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w ramach w/w obszaru wynosi 12.000 złotych, natomiast udział własny wnioskodawcy wynosi 5% ceny brutto zakupu.

- Obszar B4 dofinansowanie do szkolenia komputerowego. Pomoc adresowana do osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej o znacznym stopniu niepełnosprawności niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku, które są beneficjantami pomocy w ramach obszarów: B1, B2, B3. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w ramach w/w obszaru wynosi: dla osób głuchoniewidomych 1500 złotych, natomiast u pozostałych adresatów obszaru 1000 złotych.

- Obszar C dofinansowanie do zakupu wózka elektrycznego. Pomoc adresowana do osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności, które nie mogą poruszać się samodzielnie za pomocą wózka o napędzie ręcznym w wieku aktywności zawodowej oraz osób, które przekroczyły wiek aktywności zawodowej, jeśli są zatrudnione, oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia niepełnosprawnych, którzy nie mogą poruszać się samodzielnie za pomocą wózka o napędzie ręcznym, które ponadto nie mają wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub realizatora programu, w ciągu 3 lat nie uzyskały dofinansowania na ten cel oraz w ciągu 2 lat nie korzystały z dofinansowania do utrzymania sprawności technicznej wózka. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w ramach w/w obszaru wynosi 7000 złotych z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do 14000złotych w indywidualnych przypadkach, natomiast udział własny wnioskodawcy wynosi 10% ceny brutto zakupu.

- Obszar D dofinansowanie do utrzymania sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Adresatami wsparcia są osoby niepełnosprawne użytkujące wózek o napędzie elektrycznym, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (do 16 r. ż.); które ponadto nie mają wymagalnych zobowiązań wobec PFRON i realizatora programu. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w ramach w/w obszaru wynosi 3.000 złotych.

- Obszar E dofinansowanie do kursu prawa jazdy „B”. Pomoc adresowana do osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządu ruchu, wobec których nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, nie posiadają wymagalnych zobowiązań wobec PFRON oraz realizatora programu oraz w ciągu 3 lat nie uzyskały dofinansowania na ten cel. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w ramach w/w obszaru dla kosztów kursu i egzaminów wynosi 1.500 złotych, natomiast dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy tj. koszty dotyczące zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu w okresie trwania kursu, to kwota 600zł. Udział własny wnioskodawcy wymagany w obszarze E wynosi 25% ceny brutto zakupu/usługi.

- Obszar F dofinansowanie do opłaty za żłobek lub przedszkole. Adresatami wsparcia są osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności aktywne zawodowo i mające pod opieką dziecko uczęszczające do przedszkola lub żłobka, które nie mają wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub realizatora programu. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w ramach w/w obszaru wynosi 200 złotych miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 złotych w ciągu roku za każde dziecko wnioskodawcy przebywające w żłobku lub przedszkolu. Natomiast wkład własny wynosi 15% kosztów w/w opłaty.

Druki wniosków o dofinansowanie w ramach w/w obszarów, są dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku przy ul. Skorupki 46, oraz na stronie internetowej www.pcpr.klobuck.pl w zakładce druki i wnioski. Szczegółowe informacje na temat Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” można otrzymać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku, tel. 34 310-05-24 . Termin składania wniosków przewiduje się od 16 sierpnia 30 września 2012 roku.