Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych

Zarządzeniem Starosty Kłobuckiego Nr OR.120.15.2024.VII z dnia 7 marca 2024 roku została powołana Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych w składzie:

- Wojciech Tałajczyk - Przewodniczący

- Barbara Kurek

- Monika Mańczyk

- Magdalena Tomczyk

- Małgorzata Solnica.

Rada jest organem opiniodawczo - doradczym Starosty w zakresie działalności na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Do zadań Rady należy przede wszystkim:

- inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

- opiniowanie projektów uchwał, programów i rozwiązań dotyczących działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Kadencja Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych trwa 4 lata.