Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja na temat realizacji Modułu II programu "Aktywny samorząd"

W grudniu 2015 r. Powiat Kłobucki rozdysponowane środki finansowe PFRON w ramach Modułu II ( pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Za pośrednictwem Starosty i Wicestarosty zawartych zostało 17 umów ze studentkami i studentami o znacznym lub umierkowanym stopniu niepełnosprawności na łączną kwotę 26.502 zł. Na kwotę dofinansowania do nauki na poziomie wyższym w drugim półroczu 2015 r. za semestr w roku akademickim 2015/2016 składa się 100% kosztów opłaty za studia (czesne) w przypadku osób niezatrudnionych w ramach jednej formy kształcenia (jednego kierunku) i 85% kosztów opłaty za studia w przypadku osób zatrudnionych w ramach jednej formy kształceni oraz dodatek w wysokości 1.000 zł.