Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunkiat w sprawie realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami II

nowa podstrona, dodana 2014-01-24

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, że w 2014r. istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z środków finansowych PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” , do pewnych przedsięwzięć służących społeczności osób niepełnosprawnych, sklasyfikowanych w następujących obszarach programu:

1. Obszar A - wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny do 40% kosztów.  Wsparcie adresowane do  podmiotów  prowadzących obiekty służące rehabilitacji (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie medyczne, zakłady opieki zdrowotnej) .  

2. Obszar B - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach oraz placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania do 40% kosztów. Wsparcie adresowane do  zakładów opieki zdrowotnej, podmiotów prowadzących placówki edukacyjne (gminy, powiaty).

3. Obszar C - utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych do 40% kosztów. Wsparcie adresowane do  jednostek samorządowych (gminy, powiaty), organizacji pozarządowych.

4. Obszar D  likwidacja barier transportowych ( zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych ) do 60 % kosztów. Wsparcie adresowane do organizacji pozarządowych, jednostek administracji samorządowej ( gminy powiaty).

5. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji lub integracji osób niepełnosprawnych do kwoty wymaganego wkładu własnego, jednak nie więcej niż  15% całkowitych kosztów realizacji projektu.  Wsparcie adresowane do  podmiotów realizujących projekty aktywizacyjne lub integracyjne dla osób niepełnosprawnych: organizacje pozarządowe, jednostki administracji samorządowej ( gminy powiaty).

6. Obszar G – dofinansowanie zadan ustawowych powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych ( skierowanie do powiatu poza algorytmem dodatkowych środków finansowych na finansowanie zada ustawowych w zakresie  rehabilitacji zawodowej), do 30 % wysokości środków według algorytmu planowanych przez powiat na realizację  zadn z zakresu rehabilitacji zawodowej.  

 

Szczegółowe informacje na temat „Programu wyrównywania różnic między regionami II” i druki wniosków znajdują się na stronie www.pfron.org.pl w zakładce Program wyrównywania różnic między regionami II”, informacji udziela również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku ul. Skorupki46, 42-100 Kłobuck, Tel 34 310 05 24.  Wnioski o dofinansowanie w zakresie obszaru B, C, D i G należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku, w przypadku obszarów B, C i D w terminie od 01.02.2014r do 30.03.2014r, obszaru G w terminie od 01.02.2013r do 10.04.2014r.   natomiast w zakresie obszaru E w terminie od 1.02 2014r do 14.11.2014r., bezpośrednio w Oddziale Śląskim Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pl. Grunwaldzki 8-10/8, 40-950 Katowice oraz w zakresie obszaru A  w terminie i punkcie wyznaczonym przez samorząd województwa.

 

Podmiot udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Sobiś
Data wytworzenia: 2014-01-22