Przejdź do treści strony
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat w sprawie realizacji przez Powiat Kłobucki projektu dofinansowanego ze środków EFS Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla niepełnosprawnych mieszkaców powiatu kłobuckiego

nowa podstrona, dodana 2014-01-24

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku uprzejmie informuje, że w 2014 roku realizuje projekt pt. „Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kłobuckiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość ogólna projektu wynosi 374 248, 00 złotych.

Okres realizacji projektu wynosi 1 rok i trwa od 1stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zdrowotnej, zawodowej i społecznej 30 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kłobuckiego wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizacja projektu pozwoli na wspieranie zdolności do podejmowania zatrudnienia, zaoferowanie usług o charakterze doradczym, edukacyjnym , zdrowotnym i społecznym, których celem będzie wsparcie pozwalające na przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy oraz zapewni pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

Uczestnicy projektu wezmą udział m.in w zajęciach z doradcą zawodowym, z psychologiem, w kursach i szkoleniach, skorzystają z turnusów rehabilitacyjnych i odbędą staże zawodowe.

Osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, pozostające bez zatrudnia, zainteresowane udziałem w projekcie, które chciały by skorzystać z proponowanych form wsparcia proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku ul. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck, tel 34 31005 23 lub 3100524.

 

Podmiot udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesława Desperak
Data wytworzenia: 2014-01-23

 

Metryczka
  • opublikowano:
    24-01-2014 13:24
    przez: Tomasz Sobiś
Dane jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Skorupki 46
NIP: 574-18-38-957 REGON: 151516130

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 05 23
fax: 34 310 05 24
e-mail: pcpr@klobuck.pl