Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Procedury programów: Pegaz 2010 oraz Komputer dla Homera 2010.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku informuje, że ogłoszone zostały procedury programów: "Pegaz 2010” oraz „Komputer dla Homera 2010”.

 W ramach programu „Pegaz 2010” został uruchomiony  nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – „ obszar D” .  Adresatami programu są:

- pełnoletnie osoby niepełnosprawne, których dysfunkcja uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne i wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

- osoby niepełnosprawne w wieku do 18 lat, których dysfunkcja uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o  niepełnosprawności i wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym.

            W ramach programu „Komputer dla Homera 2010” przedmiotem dofinansowania może być: zakup podstawowego i specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania i specjalistycznych urządzeń ( urządzeń brajlowskich ), ponadto dofinansowanie do szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu.  Adresatami programu są:

- pełnoletnie osoby niepełnosprawne aktywne zawodowo lub uczące się niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku lub dysfunkcji narządu wzroku i innych sprzężonych niepełnosprawności posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

- osoby niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku lub dysfunkcji narządu wzroku i innych sprzężonych niepełnosprawności w wieku do lat 18, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności liu aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, realizujące obowiązek szkolny lub uczące się.

            Szczegółowe procedury oraz formularze wniosków są dostępne na stronie: www.pfron.org.pl w zakładce: Programy celowe PFRON. Wypełnione wnioski należy składać w oddziale śląskim PFRON, adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pl. Grunwaldzki 8-10/8, 40-950 Katowice, Tel. 32 493 21 09.

Termin składania wniosków w ramach programu „Pegaz 2010” został  wyznaczony do dnia 15 listopada bieżącego roku, natomiast termin naboru wniosków w ramach programu „Komputer dla Homera” zostanie wskazany przez Zarząd PFRON.

            Ze względu na bezpośredni kontakt kierowanego przez Panią Ośrodka ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, uprzejmie proszę o rozpowszechnienie powyższych informacji wśród potencjalnych adresatów programu.