Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Powiatowa Społeczna Rada d/s Osób Niepełnosprawnych

 

 

w dniu 21 września 2015 roku, Zarządzeniem nr Or.120.41.2015.VII Starosta Kłobucki powołał Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Kłobuckim w składzie:
1. Ewelina Kotkowska- Przewodnicząca
2. Rafał Balcerzak - Wiceprzewodniczący
3. Dorota August  - Sekretarz
4. Katarzyna Janicka- Członek Rady
5. Janina Kluba - Członek Rady
Rada jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty, w skład rady stanowią osoby wybrane spośród przedstawicieli samorządów gminnych oraz organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Kadencja Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych trwa 4 lata, a obsługę administracyjno - techniczną zapewnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
Do zakresu działania Rady należy:
1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
 - integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 - realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3. ocena realizacji programów,
4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skuteczności dla osób niepełnosprawnych.