Przejdź do treści strony
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku Biuletyn Informacji Publicznej

Wykorzystanie środków PFRON za 2013 rok

nowa podstrona, dodana 2014-01-24

Wykorzystanie środków PFRON w 2013 roku

Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Kłobucku informuje, że na realizację zadan z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przy udziale środków PFRON w 2013 r. wykorzystano kwotę 1.203.077 złotych. W tym:

1. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Warsztatów Terapii Zajęciowej, art. 35a ust 1 pkt 8 - 710.208 złotych

2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na p[odstawie odrębnych przepisów, art. 35a ust. 1 pkt 7 lit c - 133.877 złotych

3. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust 1 pkt 7 lit. b – 6.000 złotych

4. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych art. 35 a ust 1 pkt 7 lit a 99.853 złotych

5. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych na indywidualne wnioski osób niepełnosprawnych art. 35a ust 1 pkt 7 lit d – 99.997 zł. złotych

6. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art. 11 – 123.799 złotych

7 Kwota wykorzystana na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadan – 29.343 złote


 

Podmiot udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Sobiś
Data wytworzenia: 2014-01-24
Metryczka
  • opublikowano:
    24-01-2014 13:17
    przez: Tomasz Sobiś
Dane jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Skorupki 46
NIP: 574-18-38-957 REGON: 151516130

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 05 23
fax: 34 310 05 24
e-mail: pcpr@klobuck.pl