Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykorzystanie środków PFRON za 2012 rok

Strona archiwalna

 

Wykorzystanie środków PFRON w 2012 roku 

 

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku informuje, że na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przy udziale środków PFRON w 2012 roku wykorzystano kwotę: 1 562 537 złotych.

  1. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania WTZ art.35a ust.1 pkt.8- 693 574 złotych.
  2. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art.35a ust.1 pkt.7 lit.c- 322 156 złotych.
  3. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art.35a ust.1 pkt.7 lit.b- 10 190 złotych.
  4. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych art.35a ust.1 pkt.7 lit.a- 172 840 złotych.
  5. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych art.35a ust.1 pkt.7 lit.d- 96 142 złotych.
  6. Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej art.12a- 120 000 złotych.
  7. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art.11- 109 524 złotych.
  8.  Kwota wykorzystana na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań- 38 111 złotych.