Przejdź do treści strony
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku Biuletyn Informacji Publicznej

Wykorzystanie środków PFRON za 2012 rok

Wykorzystanie środków PFRON w 2012 roku 

 

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku informuje, że na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przy udziale środków PFRON w 2012 roku wykorzystano kwotę: 1 562 537 złotych.

 1. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania WTZ art.35a ust.1 pkt.8- 693 574 złotych.
 2. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art.35a ust.1 pkt.7 lit.c- 322 156 złotych.
 3. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art.35a ust.1 pkt.7 lit.b- 10 190 złotych.
 4. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych art.35a ust.1 pkt.7 lit.a- 172 840 złotych.
 5. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych art.35a ust.1 pkt.7 lit.d- 96 142 złotych.
 6. Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej art.12a- 120 000 złotych.
 7. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art.11- 109 524 złotych.
 8.  Kwota wykorzystana na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań- 38 111 złotych.

 

Metryczka
 • opublikowano:
  25-02-2013 08:18
  przez: Katarzyna Polak
Dane jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Skorupki 46
NIP: 574-18-38-957 REGON: 151516130

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 05 23
fax: 34 310 05 24
e-mail: pcpr@klobuck.pl