Przejdź do treści strony
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku Biuletyn Informacji Publicznej

Wykorzystanie za 2008r.

Wykorzystanie środków PFRON W 2008r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przy udziale środków PFRON w 2008 roku wykorzystano kwotę: 1.332.139,00 zł.
w tym:
1.Dofinansowanie kosztów tworzenia i działanie WTZ art.35a ust.1 pkt 8 – 536.556,96 zł
2.Dofinansowanie sportu, kultury i rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust.1 pkt 7 lit.b – 7. 619,00zł
3.Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust.1 pkt 7 lit.c – 334.180,00 zł
4.Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust.1 pkt 7 lit.a – 150. 961,00 zł
5.Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych art. 35a ust.1 pkt 7 lit.d – 43.812,00zł
6.Finansowanie szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy art 40 – 1.544 zł
7.Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolnej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej art 12a -
125. 000,00 zł
8.Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art. 11 – 23. 976,00 zł
9.Kwota wydatkowana na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań – 32.491,00zł

Metryczka
  • opublikowano:
    20-04-2009 13:42
    przez: Katarzyna Polak
Dane jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Skorupki 46
NIP: 574-18-38-957 REGON: 151516130

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 05 23
fax: 34 310 05 24
e-mail: pcpr@klobuck.pl