Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykorzystanie za 2007r.

Strona archiwalna

 

 

 

Wykorzystanie środków PFRON W 2007r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przy udziale środków PFRON w 2007 roku wykorzystano kwotę: 637.228 zł.

w tym:


  1. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działanie WTZ art.35a ust.1 pkt 8 - 117.212 zł

  2. Dofinansowanie sportu, kultury i rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust.1 pkt 7 lit.b – 7.830 zł

  3. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust.1 pkt 7 lit.c – 207.293 zł

  4. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust.1 pkt 7 lit.a – 186.672 zł

  5. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych art. 35a ust.1 pkt 7 lit.d – 85.541 zł

  6. Finansowanie szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy art 38 i 40 – 1.560 zł

  7. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art. 11 – 15.559 zł

  8. Kwota wydatkowana na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań – 15.561 zł