Przejdź do treści strony
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku Biuletyn Informacji Publicznej

Wykorzystanie za 2007r.

 

 

Wykorzystanie środków PFRON W 2007r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przy udziale środków PFRON w 2007 roku wykorzystano kwotę: 637.228 zł.

w tym:


 1. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działanie WTZ art.35a ust.1 pkt 8 - 117.212 zł

 2. Dofinansowanie sportu, kultury i rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust.1 pkt 7 lit.b – 7.830 zł

 3. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust.1 pkt 7 lit.c – 207.293 zł

 4. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust.1 pkt 7 lit.a – 186.672 zł

 5. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych art. 35a ust.1 pkt 7 lit.d – 85.541 zł

 6. Finansowanie szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy art 38 i 40 – 1.560 zł

 7. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art. 11 – 15.559 zł

 8. Kwota wydatkowana na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań – 15.561 zł

Metryczka
 • opublikowano:
  23-03-2007 10:38
  przez: Magdalena Tomczyk
 • zmodyfikowano:
  29-01-2008 10:05
  przez: Magdalena Tomczyk
Dane jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Skorupki 46
NIP: 574-18-38-957 REGON: 151516130

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 05 23
fax: 34 310 05 24
e-mail: pcpr@klobuck.pl