Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podstawa prawna działania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Kłobucku, powołaną na mocy Uchwały Nr 19/IV/99 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 stycznia 1999 r. (PDFUchwała Nr 19_IV_99.pdf (368,41KB)) w celu wykonywania zadań własnych i rządowych z zakresu pomocy społecznej.

 

Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku określają:
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późń. zm.),
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm),
4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.),
5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późń. zm.),
6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),
7. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.),
8. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2012 r. poz. 400),
9. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 z późn.zm.),
10. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.),
11. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)
12. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
13. Wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych i innych przepisów dotyczących pomocy społecznej
14. Uchwała Nr 19/IV/99 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 stycznia 1999 roku o utworzeniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (
PDFUchwała Nr 19_IV_99.pdf (368,41KB)),
15. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku uchwalony w brzmieniu załącznika do uchwały Nr 112/IX/12 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 2 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (
PDFUchwała 112_IX_12.pdf (371,53KB), PDFStatut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku.pdf (3,36MB)),
16. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku uchwalony w brzmieniu załącznika do uchwały Nr 461/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 września 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (
PDFUchwała Nr 461_2012.pdf (462,36KB), PDFRegulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku.pdf (5,52MB)).