Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program "Mieszkanie dla absolwenta"

Na mocy Umowy nr SAM/000029/12/D zawartej między Powiatem Kłobuckim a oddziałem Sląskim PFRON w Powiecie Kłobuckim jest realizowany Program "Mieszkanie dla absolwenta". Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych - absolwentów, którzy w ciągu 3 ostatnich lat ukończyli szkołę lub studia wyższe i w celu aktywizacji zawodowej zmieniają miejsce zamieszkania - przeprowadzają się do innej miejscowości. Pomoc adresowana jest do osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przypadku dysfunkcji narządu słuchu. Przedmiotem dofinansowania są koszty wynajęcia i utrzymania mieszkania określone w umowie najmu. Otrzymywanie wsparcia jest możliwe przez 36 miesięcy pod warunkiem podjęcia zatrudnienia od 13 miesiąca. Wielkość dofinansowania jest zmienna i w każdym kolejnym roku dofinansowanie zmniejsza się. Kwota dofinansowania jest zależna od lokalizacji wynajmowanego mieszkania (np. najwyższa w mieście wojewódzkim). Wnioski o dofinansowanie w ramach w/w programu składa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu obsługi i wsparcia pod adresem sow.pfron.org.pl . Wnioski mogą być składane w każdym czasie ale nie później niż do 31.12.2023r.

Bliższe informacje na temat w/w programu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku oraz pod nr tel 34 310 05 24.