Przejdź do treści strony
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

 

Budżet rok 2014

Zgodnie z Uchwałą nr 7732013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok, PCPR w Kłobucku realizuje następujące zadania bieżące w ramach Działu 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

- Dotacja dla innych powiatów z tytułu pobytu dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w wysokości - 204.800 złotych

-Usamodzielnienia wychowanków Domu Dziecka w wysokości - 40.000 złotych
Rozdział 85204

- Rodziny zastępcze - 800.000 złotych, w tym dotacja dla innych powiatów z tytułu przebywania dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych spoza naszego powiatu w kwocie - 200.000 złotych

Rozdział 85218

Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  - 410.000 złotych, w tym wynagrodzenia i składki 380.000 złotych, wydatki związane z realizacją zadan statutowych - 28.000 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 złotych

Metryczka
  • opublikowano:
    27-11-2012 10:48
    przez: Katarzyna Polak
  • zmodyfikowano:
    24-01-2014 11:47
    przez: Tomasz Sobiś
Dane jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Skorupki 46
NIP: 574-18-38-957 REGON: 151516130

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 05 23
fax: 34 310 05 24
e-mail: pcpr@klobuck.pl