Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program Dostępne mieszkanie

Na mocy Umowy nr SAM/000029/12/D zawartej między Powiatem Kłobuckim a Śląskim Oddziałem PFRON w Powiecie Kłobuckim jest realizowany Program "Dostępne mieszkanie". Celem w/w programu jest dopłata do zamiany dotychczasowego mieszkania na mieszkanie pozbawione barier architektonicznych, czyli znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczanie budynku.

Program jest kierowany do osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności do 65 roku życia oraz niepełnosprawnych dzieci, które to osoby nie są w stanie poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego. Pomoc oferowana w ramach programu polega na dofinansowaniu (w zależności od kosztów) różnicy lub części różnicy między ceną kupowanego mieszkania bez barier o lokalizacji umożliwiającej samodzielne wyjście na zewnątrz a ceną sprzedawanego mieszkania gdzie występują bariery architektoniczne. Kwota dofinansowania zależy od lokalizacji i jest zmienna w okresie realizacji programu.

Osoba niepełnosprawna aby ubiegać się o pomoc musi:

- posiadać tytuł prawny do lokalu

- przedstawić dokumenty (m.in. dokumentacja fotograficzna) potwierdzające istnienie barier architektonicznych w dotychczasowym mieszkaniu

Aby ubiegać się o wsparcie należy złożyć wniosek w wersji elektronicznej za pośrednictwem specjalnego systemu obsługi i wsparcia pod adresem sow.pfron.org.pl (potrzebne narzędzie autoryzacji podpis elektroniczny lub profil zaufany). Wnioski można składać w każdym czasie, ale nie Później niż do 31.12.2023 roku.Podstawą dofinansowania jest umowa. 

Bliższe informacje na temat w/w programu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku oraz pod nr tel. 34 310 05 24.