Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024


W 2024 roku w Powiecie Kłobuckim (pod warunkiem przyznania środków finansowych) będzie realizowany Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Program jest w całości finansowany z budżetu państwa w ramach Funduszu Solidarnościowego. Staraniem Zarządu Powiatu Kłobuckiego w wyniku złożonego za pośrednictwem Ślaskiego Urzędu Wojewódzkiego złożono wniosek w wsparci usługi opieki wytchnieniowej  dla Powiatu Kłobuckiego  w wysokości  58.548 zł., w tym 57.400 zł. na realizację usług opieki nad osobą niepełnosprawną.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i osobami dorosłymi o znacznym stopniu niepełnosprawności o dużych ograniczeniach w funkcjonowaniu, którzy wymagają stałej, całodobowej opieki. Wsparciem mogą być objęci opiekunowie - członkowie rodziny, którzy zamieszkują wspólnie i prowadzą wspólne gospodarstwo z osobą niepełnosprawną. Celem Programu jest wsparcie opiekunów w sprawowaniu opieki, tym samym umożliwienie im doraźnej czasowej przerwy w sprawowaniu tej opieki. Uczestnik programu czyli członek rodziny - opiekun nie ponosi odpłatności za usługi zatrudnionego opiekuna usługi te są w całości płatne z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu.

Zgodnie z założeniami pod warunkiem zawarcia umowy wsparcie w postaci opieki wytchnieniowej będzie mogło być realizowane  od 1 lutego do 31 grudnia 2024r. dla 5 opiekunów osób dorosłych o znacznym stopniu niepełnosprawności i 2 opiekunów niepełnosprawnych dzieci w wymiarze 164 godzin dla każdej osoby w ciągu okresu trwania Programu.

Opiekunem zatrudnionym w ramach Programu może być osoba mająca odpowiednie kwalifikacje lub posiadająca  co najmniej 6 miesięcy doświadczenia w opiece nad osoba niepełnosprawną lub osoba wskazana przez wnioskodawcę.

W pierwszej kolejności usługi opieki wytchnieniowej będą przyznawane opiekunom - członkom rodzin osób niepełnosprawnych o największych ograniczeniach w codziennym funkcjonowaniu, które na co dzień przebywają w domu i nie korzystają z innego wsparcia. Ponadto na kolejność przyznawania wsparcia będzie miała sytuacja rodzinna. 

Opiekunowie - członkowie rodzin opiekujący się osobami niepełnosprawnymi, które wymagają całodobowej opieki chcący uzyskać wsparcie w postaci opieki wytchnieniowej mogą składać wymagane dokumenty  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku, przy ul. Skorupki 46 a. Wymagane dokumenty to:

- Karta zgłoszenia do Programu ( wzór poniżej)

- orzeczenie o niepełnosprawności

- Oświadczenie wskazujące z imienia i nazwiska kandydatkę/kandydata na opiekuna - jeżeli członek rodziny wskazuje taką osobę

- Oświadczenie kandydatki/kandydata na opiekuna o gotowości podjęcia się opieki nad daną osobą niepełnosprawną w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" (z podaniem imienia nazwiska i numeru PESEL) - jeżeli taka osoba została wskazana

- Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych ( wzór poniżej)

- Oświadczenie kandydatki/kandydata na opiekuna dla celów podatkowych i składek ZUS (wzór poniżej)

Wzory dokumentów:

DOCXZalacznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024-karta-zgloszenia-do-programu-1698671224.docx (39,28KB)
DOCXKlauzula informacyjna - Program Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.docx (22,89KB)

PDFOświadczenie na cele podatkowe zleceniobiorcy.pdf (91,44KB)


 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przy ul Skorupki 46 a w Kłobucku oraz pod nr telefonu 34 310 05 24, 34 310 05 23 

Informacje o Programie "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej