Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Realizacja Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2024 roku

W nawiązaniu do komunikatu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuję, że w 2024 roku będzie realizowany  "Program wyrównywania różnic między regionami III. W ramach programu jednostki samorządu i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się o dofinansowanie do następujących przedsięwzięć pogrupowanych w obszary:

1. Obszar A Zapewnienie dostępności (likwidacja barier architektonicznych) w częściach wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych z intensywnością udzielania pomocy do 55% kosztów, do kwoty 197.000 zł. Beneficjentem pomocy są zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkalnych

2. Obszar B: Likwidacja barier w placówkach edukacyjnych oraz urzędach m.in. samorządu gminnego w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania z intensywnością udzielenia pomocy do 55 %  kosztów w przypadku placówek edukacyjnych i 35 % kosztów w przypadku urzędów. Maksymalna kwota pomocy to 176.000 zł.  Beneficjentami pomocy są podmioty prowadzące placówki edukacyjne oraz  samorządy gminne i powiatowe.

3. Obszar C: Tworzenie spółdzielni socjalnych z intensywnością udzielenia pomocy do 50%  kosztów oraz do kwoty 74.500 zł. na każde nowo utworzone stanowisko pracy Beneficjentami pomocy mogą być jednostki samorządu i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

4. Obszar D: Likwidacja barier transportowych w zakresie zakupu środka transportu. Beneficjentami pomocy są podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, placówki rehabilitacyjne oraz samorządy gminne dowożące osoby niepełnosprawne do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji. Intensywność pomocy dla warsztatów terapii zajęciowej wynosi 95% kosztów oraz 85% w przypadku pozostałych podmiotów. A maksymalna kwota dofinansowania to 144.000 zł. dla samochodów osobowych - mikrobusów dziewięcioosobowych specjalnie przystosowanych do przewożenia osób na wózkach, 117.500 zł. dla pozostałych samochodów dziewięcioosobowych oraz 351.500 zł. dla autobusów

5. Obszar E: Dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji lub integracji osób niepełnosprawnych Beneficjentami pomocy są jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, a intensywność pomocy wynosi 20 % kwalifikowanych kosztów do kwoty maksymalnie do 17.500 zł. na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie korzystała w sposób trwały z rezultatów pomocy. Dodatkowym warunkiem jest to aby osoby niepełnosprawne stanowiły co najmniej 30 % beneficjentów projektu.

6. Obszar F: Przeciwdziałanie degradacji istniejącej infrastruktury warsztatów terapii zajęciowej. beneficjentem pomocy są podmioty tworzące lub prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, a intensywność pomocy wynosi 80% kosztów do kwoty 192.000 zł. .

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku, ul. Skorupki 46, tel 34 310 05 24 oraz na stronie internetowej PFRON:  www.pfron.org.pl

Wnioski w zakresie Obszarów B,C, D i F należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w terminie do 9  lutego   2024 r.

Druk wniosku:

 

DOCwniosek-obszar-b-c-d-1.doc (265,50KB)
 

W zakresie obszaru A i E wnioski należy składać w Śląskim Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach w trybie ciągłym . Druk wniosku dostępny jest na stronie www.pfron.org.pl