Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia:zajęć o tematyce przemocy w rodzinie, konsultacji psychoterapeutycznych, terapii uzależnień i konsultacji psychologicznych

Informacja z wyboru oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku informuje, że niniejsze zamówienie zostało podzielone na cztery części. Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania w podziale na poszczególne części zamówienia:

Część I Prowadzenie zajęć o tematyce przemocy w rodzinie

W niniejszym postępowaniu dla części pierwszej wpłynęła jedna oferta. Zgodnie z przesłana ofertą Zamawiający dokonał wyboru oferty kierując się kryteriami cena i doświadczenie. Ponieważ oferta złożona  przez Panią Elizę Krzak była jedyną propozycja realizacji zamówienia i spełniała wymogi Zamawiającego (otrzymała 80 pkt.), Zamawiający dokonał wyboru niniejszej oferty, jako wykonawcy powyższego zamówienia.

Część II Prowadzenie konsultacji psychoterapeutycznych

W niniejszym postępowaniu dla części drugiej wpłynęła jedna oferta. Zgodnie z przesłaną ofertą Zamawiający dokonał wyboru oferty kierując się kryteriami cena i doświadczenie. Ponieważ oferta złożona przez Panią Elizę Krzak była jedyna propozycją realizacji zamówienia i spełniała wymogi Zamawiającego ( otrzymała 80 pkt. ), Zamawiający dokonał wyboru niniejszej oferty jako wykonawcy powyższego zamówienia.

Część III Prowadzenie terapii uzależnień 

W niniejszym postępowaniu dla części trzeciej nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym zamawiający unieważnia postępowanie w tej części.

Część IV Prowadzenie konsultacji psychologicznych

W niniejszym postępowaniu dla części czwartej wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała wymogów Zamawiającego i Zamawiający w/w ofertę odrzucił. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie w części czwartej ze względu na niewpłynięcie żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Kłobucku, w związku z realizacją projektu pn.: "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego", zaprasza do składania ofert na:

1. Prowadzenie zajęć o tematyce przemocy w rodzinie

2. Prowadzenie konsultacji psychoterapeutycznych

3. Prowadzenie terapii uzależnień

4. Prowadzenie konsultacji psychologicznych

Załączniki:

DOCZałącznik nr 2_wykaz osób.doc (2,13MB)

DOCZałącznik nr 3_oświadczenie osoby wykonuj.przedmiot.zamów..doc (2,14MB)