Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów / treningów z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych

Informacja o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku informuje, że w postępowaniu na świadczenie usługi przeprowadzenia warsztatów/treningów z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych w ramach projektu "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" wpłynęły cztery oferty. Zgodnie z przesłanymi zapytaniami ofertowymi Zamawiający dokonał wyboru oferty kierując się następującymi kryteriami:

- cena - znaczenie maksymalne - 80%

- doświadczenie w prowadzeniu warsztatów/treningów z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych - znaczenie maksymalne - 20 %.

Najkorzystniejsza propozycję realizacji zamówienia była oferta nadesłana przez firmę Błaszczyk Jakub Centrum Szkoleń Wielozawodowych DELTA Pracownia Badań Psychologicznych DELTA mgr Jakub Błaszczyk (cena za jeden warsztat/trening wynosiła 251,84 zł. netto), której oferta spełniała wymogi Zamawiającego i otrzymała 100 pkt. Z uwagi na powyższe Zamawiający dokonał wyboru niniejszej oferty jako wykonawcy powyższego zamówienia.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku,  w związku z realizacją projektu pn.: "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego", zaprasza do składania ofert na świadczenia usługi przeprowadzenia warsztatów / treningów z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych.

Przedmiotem zamówienia jest: organizacja i przeprowadzenie warsztatów / treningów z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych dla uczestników/czek projektu systemowego "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" obejmujących zajęcia z następującej tematyki:

1) przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych (4 godziny dydaktyczne);

2) umiejętności poruszania się po rynku pracy (4 godziny dydaktyczne);

3) symulacje rozmowy kwalifikacyjnej z elementami autoprezentacji ( 4 godziny dydaktyczne);

4) metody i techniki negocjacji ( 4 godziny dydaktyczne).

Załączniki:


 

DOCZałącznik nr 1_formularz oferty.doc (2,15MB)
DOCZałącznik nr 2_wykaz osób.doc (2,14MB)
DOCZałącznik nr 3_oświadczenie osoby wykonuj.przedmiot.zamów..doc (2,16MB)