Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta - usługa przeprowadzenia warsztatów / treningów umiejetnosci społecznych

Strona archiwalna

 

 

Przedmiotem oferty jest przeprowadzenie treningów umiejetności społecznych dla Uczestników Projektu "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Osi IX właczenie społeczne.

PDFzapytanie ofertowe -warsztaty dla uczestników projektu.pdf (332,10KB)

DOCUzupełnienie do zapytania ofertowego.doc (2,14MB)
 

DOCZałącznik nr 1_formularz oferty.doc (2,15MB)

DOCZałącznik nr 2_wykaz osób.doc (2,14MB)
 

Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Kłobucku informuje, że w postepowaniu na świadczenie usługi przeprowadzenia warsztatów/treningów umiejetności społecznych w ramach projektu "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" wpłyneło 11 ofert. Zgodnie z przesłanymi zapytaniami ofertowymi zamawiający dokonał wyboru oferty kierując się następującymi kryteriami:

- cena-znaczenie maksymalne 80%

- doświadczenie w prowadzeniu warsztatów/treningów umiejetności społecznych-znaczenie maksymalne 20%

Najkorzystniejszą propozycją realizacji zamówienia była oferta nadesłana przez Małopolskie Centrum Profilaktyki (cena za jedną godzinę prowadzenia warsztatów - 105,00 PLN netto), której oferta spełniała wymogi Zamawiającego i otrzymała 100 punktów. Z uwagi na powyższe zamawiający dokonał wyboru niniejszej oferty, jako Wykonawcy powyższego zamówienia.