Przejdź do treści strony
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku Biuletyn Informacji Publicznej

Oferta - usługa przeprowadzenia warsztatów / treningów umiejetnosci społecznych

Strona archiwalna

 

 

Przedmiotem oferty jest przeprowadzenie treningów umiejetności społecznych dla Uczestników Projektu "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Osi IX właczenie społeczne.

PDFzapytanie ofertowe -warsztaty dla uczestników projektu.pdf

DOCUzupełnienie do zapytania ofertowego.doc
 

DOCZałącznik nr 1_formularz oferty.doc

DOCZałącznik nr 2_wykaz osób.doc
 

Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Kłobucku informuje, że w postepowaniu na świadczenie usługi przeprowadzenia warsztatów/treningów umiejetności społecznych w ramach projektu "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" wpłyneło 11 ofert. Zgodnie z przesłanymi zapytaniami ofertowymi zamawiający dokonał wyboru oferty kierując się następującymi kryteriami:

- cena-znaczenie maksymalne 80%

- doświadczenie w prowadzeniu warsztatów/treningów umiejetności społecznych-znaczenie maksymalne 20%

Najkorzystniejszą propozycją realizacji zamówienia była oferta nadesłana przez Małopolskie Centrum Profilaktyki (cena za jedną godzinę prowadzenia warsztatów - 105,00 PLN netto), której oferta spełniała wymogi Zamawiającego i otrzymała 100 punktów. Z uwagi na powyższe zamawiający dokonał wyboru niniejszej oferty, jako Wykonawcy powyższego zamówienia.

Metryczka
 • wytworzono:
  20-07-2016
  przez: Tomasz Sobiś
 • opublikowano:
  20-07-2016 14:02
  przez: Tomasz Sobiś
 • zmodyfikowano:
  05-12-2016 13:06
  przez: Tomasz Sobiś
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  odwiedzin: 1339
Dane jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Skorupki 46
NIP: 574-18-38-957 REGON: 151516130

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 05 23
fax: 34 310 05 24
e-mail: pcpr@klobuck.pl