Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta - prowadzenie doradztwa psychologicznego

Strona archiwalna

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku informuje, że w postepowaniu na śwadczenie usługi prowadzenia doradztwa psychologicznego w ramach projektu " Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" wpłyneły 3 oferty. Zgodnie z przesłanymi zapytaniami ofertowymi zamawiający dokonał wyboru oferty kierując się nastepującymi kryteriami:

- cena - znaczenie maksymalne 80 %

- doświadczenie w prowadzeniu doradztwa psychologicznego - znaczenie maksymalne 20 %

Najkorzystniejsza propozycja realizacji zamówieniabyła oferta nadesłana przez Centrum Szkoleń Wielozadaniowych DELTA Błaszczyk Jakub, która otrzymała 100 punktów. Z uwagi na powyższe zamawiający dokonał wyboru niniejszej oferty, jako wykonawcy powyższego zamówienia.

Przedmiotem zaproszenia ofertowego jest świadczenie usługi na prowadzenie doradztwa psychologicznego dla uczestników projektu systemowego "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, osi IX właczenie społeczne. Celem świadczenia usługi jest wyłonienie w formie zajęć indywidualnych grupy 132 osób do uczestnictwa w projekcie oraz osób na listę rezerwowa projektu.

PDFzapytanie psycholog.pdf (202,94KB)
Załącznik 1 DOCZapytanie ofertowe -psycholog.doc (2,12MB)