Przejdź do treści strony
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku Biuletyn Informacji Publicznej

Oferta - prowadzenie doradztwa psychologicznego

Strona archiwalna

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku informuje, że w postepowaniu na śwadczenie usługi prowadzenia doradztwa psychologicznego w ramach projektu " Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" wpłyneły 3 oferty. Zgodnie z przesłanymi zapytaniami ofertowymi zamawiający dokonał wyboru oferty kierując się nastepującymi kryteriami:

- cena - znaczenie maksymalne 80 %

- doświadczenie w prowadzeniu doradztwa psychologicznego - znaczenie maksymalne 20 %

Najkorzystniejsza propozycja realizacji zamówieniabyła oferta nadesłana przez Centrum Szkoleń Wielozadaniowych DELTA Błaszczyk Jakub, która otrzymała 100 punktów. Z uwagi na powyższe zamawiający dokonał wyboru niniejszej oferty, jako wykonawcy powyższego zamówienia.

Przedmiotem zaproszenia ofertowego jest świadczenie usługi na prowadzenie doradztwa psychologicznego dla uczestników projektu systemowego "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, osi IX właczenie społeczne. Celem świadczenia usługi jest wyłonienie w formie zajęć indywidualnych grupy 132 osób do uczestnictwa w projekcie oraz osób na listę rezerwowa projektu.

PDFzapytanie psycholog.pdf
Załącznik 1 DOCZapytanie ofertowe -psycholog.doc
 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-06-2016
  przez: Tomasz Sobiś
 • opublikowano:
  10-06-2016 08:00
  przez: Tomasz Sobiś
 • zmodyfikowano:
  23-06-2016 07:43
  przez: Tomasz Sobiś
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  odwiedzin: 1206
Dane jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Skorupki 46
NIP: 574-18-38-957 REGON: 151516130

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 05 23
fax: 34 310 05 24
e-mail: pcpr@klobuck.pl