Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta - prowadzenie doradztwa zawodowego

Strona archiwalna

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku informuje, że w postępowaniu na świadczenie usługi prowadzenia doradztwa zawodowego w ramach projektu "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" wpłyneło 9 ofert. Zgodnie z przesłanymi zapytaniami ofertowymi zamawiajacy dokonał wyboru oferty kierując się nastepującymi kryteriami:

- cana - znaczenie maksymalne 80%

- doświadczenie w prowadzeniu doradztwa zawodowego - znaczenie maksymalne 20 %.

Najkorzystniejszą propozycją realizacji zamówienia była oferta nadesłana przez APUS Robert Meller, która otrzymała 100 punktów. Z uwagi na powyższe zamawiający dokonał wyboru niniejszej oferty, jako wykonawcy powyższego zamówienia.

 

Przedmiotem zaproszenia ofertowego jest prowadzenie doradztwa zawodowego dla uczestników projektu systemowego "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa sląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrozonych wykluczeniem społecznym, osi IX Właczenie społeczne Celem doradztwa zawodowego jest wyłonienie w formie zajęć indywidualnych grupy 132 osób do uczestnictwa w projekcie oraz osób na listę rezerwową projektu.

PDFzapytanie doradca zawodowy.pdf (200,02KB)
 

Załączniki:

DOCZapytanie ofertowe_doradca zawodowy.doc (2,12MB)