Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program Wyrównywania różnic między regionami III

Strona archiwalna

 

W nawiązaniu do komunikatu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w 2017 roku realizowany będzie "Program wyrównywania różnic między regionami III" W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się o dofinansowanie następujących przedsięwzięć (pogrupowanych w obszary)służących środowisku osób niepełnosprawnych:

- Obszar B Likwidacja barier w urzędach (dot. urzędów powiatowych), placówkach edukacyjnych i środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. O dofinansowanie na likwidację barier mogą występować powiaty, podmioty i jednostki samorządu terytorialnego prowadzące placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy

- Obszar C Tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. O dofinansowanie mogą występować jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe

- Obszar D Likwidacja barier transportowych - dofinansowanie na zakup samochodu do wożenia osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie mogą występować placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej .

- Obszar E Dofinansowanie wkładu własnego w projektach służących aktywizacji lub integracji osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie mogą występować jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe

- Obszar F Tworzenie warsztatów terapii zajęciowej. O dofinansowanie mogą występować jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe

- Obszar G Skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków finansowych na dofinansowanie zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji społecznej. O dofinansowanie może ubiegać się powiat.

Powiat Kłobucki przyjął rolę realizatora programu. Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Obszarów B, C, D , F należy składać do dnia 15.02.2017 roku w Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Kłobucku ul. Skorupki 46. Wzór wniosku znajduje się poniżej. Natomiast wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Obszarów E i G składa się bezpośrednio do Śląskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach, Pl. Grunwaldzki 8-10/8 w przypadku Obszaru G do 15 marca 2017 r. oraz w przypadku Obszaru E do 30 listopada 2017 roku. Informacje na temat programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku, ul. Skorupki 46, tel 34 310 05 24.

DOCWniosek obszar B, C , D.doc (277,50KB)