Przejdź do treści strony
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja na temat realizacji Modułu II programu "Aktywny samorząd"

W grudniu 2015 r. Powiat Kłobucki rozdysponowane środki finansowe PFRON w ramach Modułu II ( pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Za pośrednictwem Starosty i Wicestarosty zawartych zostało 17 umów ze studentkami i studentami o znacznym lub umierkowanym stopniu niepełnosprawności na łączną kwotę 26.502 zł. Na kwotę dofinansowania do nauki na poziomie wyższym w drugim półroczu 2015 r. za semestr w roku akademickim 2015/2016 składa się 100% kosztów opłaty za studia (czesne) w przypadku osób niezatrudnionych w ramach jednej formy kształcenia (jednego kierunku) i 85% kosztów opłaty za studia w przypadku osób zatrudnionych w ramach jednej formy kształceni oraz dodatek w wysokości 1.000 zł.

Metryczka
 • wytworzono:
  10-12-2015
  przez: Tomasz Sobiś
 • opublikowano:
  10-12-2015 09:35
  przez: Tomasz Sobiś
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  odwiedzin: 784
Dane jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Skorupki 46
NIP: 574-18-38-957 REGON: 151516130

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 05 23
fax: 34 310 05 24
e-mail: pcpr@klobuck.pl