Przejdź do treści strony
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
154146874797264077639674538200000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8320657876376787934585386059714362746950652810222
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
71067699160789212668365045229589565161593656909182
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
44823284136951261959097610466952598825775776058278
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
279834044313356374933008295428602943425937404129
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
165812843348184419361280208523132355268625432715
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000046536127912431353
 1. Zamówienia poniżej 30.000 EURO
  Wyświetleń: 48753
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 40602
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 33964
 4. Programy
  Wyświetleń: 12162
 5. Orzekanie o niepełnosprawności
  Wyświetleń: 9426
 6. Komunikaty
  Wyświetleń: 6704
 7. Rehabilitacja społeczna
  Wyświetleń: 6343
 8. Warsztaty Terapii Zajęciowej
  Wyświetleń: 5935
 9. Informacja na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020r.
  Wyświetleń: 5894
 10. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 5881
 11. Komunikaty
  Wyświetleń: 5511
 12. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 5130
 13. Powiatowa Społeczna Rada d/s Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4296
 14. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 3951
 15. Wnioski
  Wyświetleń: 3795
 16. Pomoc Dziecku i Rodzinie
  Wyświetleń: 3764
 17. zapytanie ofertowe - szkolenia/kursy zawodowe
  Wyświetleń: 3638
 18. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 3630
 19. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym z organizacji pieczy zastępczej za 2013 rok
  Wyświetleń: 3585
 20. Wykorzystanie środków PFRON
  Wyświetleń: 3527
 21. Zapytanie ofertowe - zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń / kursów zawodowych
  Wyświetleń: 3334
 22. Sprawozdania
  Wyświetleń: 3322
 23. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3320
 24. Dostęp Do Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 3265
 25. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3104
 26. Dane podstawowe
  Wyświetleń: 2966
 27. Personel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2911
 28. Budżet PCPR na 2015 rok
  Wyświetleń: 2909
 29. Personel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2809
 30. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2759
 31. Nabór na stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 2744
 32. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku za 2012 rok
  Wyświetleń: 2702
 33. Uwaga! Adresaci pilotażowego programu
  Wyświetleń: 2677
 34. Kompetencje jednostki
  Wyświetleń: 2674
 35. Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  Wyświetleń: 2670
 36. Rejestr Skarg i Wniosków
  Wyświetleń: 2589
 37. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2555
 38. Ogłoszenie o wynikach II etapu naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2537
 39. PFRON
  Wyświetleń: 2532
 40. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2435
 41. Budżet
  Wyświetleń: 2426
 42. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2408
 43. Możliwość pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
  Wyświetleń: 2375
 44. Podstawa prawna działania
  Wyświetleń: 2308
 45. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2304
 46. Kodeks Etyki Pracowników
  Wyświetleń: 2298
 47. Wykorzystanie środków PFRON za 2014r.
  Wyświetleń: 2219
 48. Kodeks Etyki Pracowników
  Wyświetleń: 2161
 49. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2132
 50. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2008 rok
  Wyświetleń: 2123
 51. Pomoc dziecku i rodzinie
  Wyświetleń: 2083
 52. Uchwały i Zarządzenia
  Wyświetleń: 2047
 53. Mienie
  Wyświetleń: 1997
 54. Komunkiat w sprawie realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami II
  Wyświetleń: 1943
 55. Aktywny Samorząd
  Wyświetleń: 1940
 56. Inne informacje publiczne
  Wyświetleń: 1928
 57. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1905
 58. Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego na lata 2012 - 2018
  Wyświetleń: 1895
 59. Punkt Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku
  Wyświetleń: 1892
 60. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1869
 61. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1819
 62. Rejestr skarg i wniosków
  Wyświetleń: 1805
 63. Realizacja Programu wyrównywania różnic między regionami III
  Wyświetleń: 1754
 64. Konkurs Lady D
  Wyświetleń: 1652
 65. Projekt - Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Powiatu Kłobuckiego na lata 2014-2020 - KONSULTACJE SPOŁECZNE
  Wyświetleń: 1625
 66. Realizacja Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1615
 67. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłobuckiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 1567
 68. Oferta pracy dla osób posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1510
 69. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku za 2014r.
  Wyświetleń: 1506
 70. Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów / treningów z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych
  Wyświetleń: 1483
 71. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2015 rok
  Wyświetleń: 1474
 72. Program "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego"
  Wyświetleń: 1441
 73. Program Wyrównywania różnic między regionami III
  Wyświetleń: 1441
 74. Ogłoszenie - nabór na stanowisko psychologa
  Wyświetleń: 1409
 75. Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia:zajęć o tematyce przemocy w rodzinie, konsultacji psychoterapeutycznych, terapii uzależnień i konsultacji psychologicznych
  Wyświetleń: 1354
 76. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014
  Wyświetleń: 1345
 77. Oferta - usługa przeprowadzenia warsztatów / treningów umiejetnosci społecznych
  Wyświetleń: 1339
 78. Wykorzystanie środków PFRON za 2012 rok
  Wyświetleń: 1328
 79. Zmiany w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1328
 80. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1312
 81. Rodzinna Piecza Zastępcza
  Wyświetleń: 1311
 82. Oferta - prowadzenie doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 1305
 83. Rodzinna Piecza Zastępcza
  Wyświetleń: 1304
 84. Wsparcie Rodzin Zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka
  Wyświetleń: 1263
 85. Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1243
 86. informacja o godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w dniu 18.04.2014r.
  Wyświetleń: 1220
 87. Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych
  Wyświetleń: 1207
 88. Oferta - prowadzenie doradztwa psychologicznego
  Wyświetleń: 1206
 89. Sprzęt ortopedyczny do bezpłatnego użyczenia
  Wyświetleń: 1200
 90. Wykorzystanie za 2007r.
  Wyświetleń: 1198
 91. Ogłoszenie o wynikach I etapu naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 1193
 92. Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  Wyświetleń: 1175
 93. Podział środków finansowych PFRON za rok 2009
  Wyświetleń: 1174
 94. Porady psychologa w ramach pieczy zastepczej
  Wyświetleń: 1173
 95. Zapytanie ofertowe dotyczące konsultacji psychologicznych
  Wyświetleń: 1160
 96. Wykorzystanie za 2008r.
  Wyświetleń: 1126
 97. Szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków w ramach programu Aktywny samorząd w Powiecie Kłobuckim w 2013 r.
  Wyświetleń: 1114
 98. Szkolenia rodzin zastępczych
  Wyświetleń: 1090
 99. Projekt "Szansa na zatrudnienie"
  Wyświetleń: 1076
 100. Informacja o zmianie godzin pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1073
 101. Wykorzystanie środków PFRON za 2013 rok
  Wyświetleń: 1066
 102. Wykorzystanie za 2011 r.
  Wyświetleń: 1058
 103. Wykorzystanie za 2010 r.
  Wyświetleń: 1036
 104. Wykorzystanie za 2009 r.
  Wyświetleń: 1026
 105. Program "Technologie dla ochrony środowiska gwarantem zatrudnienia"
  Wyświetleń: 1016
 106. Informacja dotycząca środków finansowych z PFRON
  Wyświetleń: 1003
 107. Informacja o możliwości korzystania z ulg i o uprawnieniach podatkowych dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 993
 108. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku - "Prowadzenie klubu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych"
  Wyświetleń: 948
 109. Ogłoszenie dotyczące realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd
  Wyświetleń: 943
 110. Komunikat w sprawie realizacji przez Powiat Kłobucki projektu dofinansowanego ze środków EFS Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla niepełnosprawnych mieszkaców powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 928
 111. Informacja o realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2013 roku
  Wyświetleń: 925
 112. Informacja o Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  Wyświetleń: 917
 113. Procedury programów: Pegaz 2010 oraz Komputer dla Homera 2010.
  Wyświetleń: 916
 114. Ostrzeżenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach - Zakup wózka o napędzie elektrycznym - krok po kroku
  Wyświetleń: 868
 115. Realizacja pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2015r.
  Wyświetleń: 862
 116. Realizacja programu "Aktywny samorząd" - Moduł II
  Wyświetleń: 860
 117. Konsultacje z zakresu tworzenia, prowadzenia oraz finansowania spółdzielni socjalnej
  Wyświetleń: 853
 118. Informacja o Ośrodku Szkolno - wychowawczego dla dzieci Niewidomych w Laskach
  Wyświetleń: 847
 119. ogłoszenie dotyczące konsultacji
  Wyświetleń: 831
 120. Polityka prywatności serwisu www.pcpr.klobuck.pl
  Wyświetleń: 827
 121. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 825
 122. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim (IV) - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 820
 123. Informacja o Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym.pdf
  Wyświetleń: 815
 124. Procedury i nabór wniosków w ramach programu JUNIOR
  Wyświetleń: 808
 125. Wolny sprzęt do użyczenia
  Wyświetleń: 808
 126. Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym
  Wyświetleń: 802
 127. Procedury i nabór wniosków w ramach programy Pitagoras
  Wyświetleń: 794
 128. Informacja dotycząca dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
  Wyświetleń: 785
 129. Informacja na temat realizacji Modułu II programu "Aktywny samorząd"
  Wyświetleń: 784
 130. Ogłoszenie dotyczące Biuletynu Informacji Publicznej PFRON
  Wyświetleń: 770
 131. Klub dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 768
 132. Procedury i nabór wniosków w ramach programu Pegaz 2010 obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
  Wyświetleń: 742
 133. Komunikat w sprawie terminu składania wniosków Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.docx
  Wyświetleń: 727
 134. Procedury organizacyjne w zakresie rozpatrywania wniosków dotyczących dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych oraz ustalenia kryteriów przyznawania dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.
  Wyświetleń: 716
 135. Zmiana danych kontaktowych z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 712
 136. Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego na lata 2019 - 2025"
  Wyświetleń: 695
 137. Nabór do Dziennego Domu "Senior+" w Kłobucku
  Wyświetleń: 607
 138. Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym
  Wyświetleń: 605
 139. Zarządzenie Nr 1/2010 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ...
  Wyświetleń: 597
 140. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020
  Wyświetleń: 542
 141. Możliwość ubiegania się o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  Wyświetleń: 520
 142. Zaproszenie na Piknik integracyjny ze Stowarzyszeniem "Mila i Przyjaciele"
  Wyświetleń: 477
 143. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 415
 144. Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobomi zakaźnymi
  Wyświetleń: 410
Dane jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Skorupki 46
NIP: 574-18-38-957 REGON: 151516130

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 05 23
fax: 34 310 05 24
e-mail: pcpr@klobuck.pl