Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
832065787637678793458538605971436274695065281448
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
71067699160789212668365045229589565161593656909182
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
44823284136951261959097610466952598825775776058278
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
279834044313356374933008295428602943425937404129
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
165812843348184419361280208523132355268625432715
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000046536127912431353
 1. Zamówienia poniżej 30.000 EURO
  Wyświetleń: 42895
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 36954
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 28097
 4. Programy
  Wyświetleń: 10137
 5. Orzekanie o niepełnosprawności
  Wyświetleń: 8176
 6. Komunikaty
  Wyświetleń: 5511
 7. Rehabilitacja społeczna
  Wyświetleń: 5474
 8. Warsztaty Terapii Zajęciowej
  Wyświetleń: 5149
 9. Informacja na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 r.
  Wyświetleń: 5031
 10. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 5016
 11. Komunikaty
  Wyświetleń: 4355
 12. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 4220
 13. Powiatowa Społeczna Rada d/s Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3849
 14. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 3458
 15. Wnioski
  Wyświetleń: 3397
 16. zapytanie ofertowe - szkolenia/kursy zawodowe
  Wyświetleń: 3321
 17. Pomoc Dziecku i Rodzinie
  Wyświetleń: 3319
 18. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym z organizacji pieczy zastępczej za 2013 rok
  Wyświetleń: 3298
 19. Zapytanie ofertowe - zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń / kursów zawodowych
  Wyświetleń: 3115
 20. Wykorzystanie środków PFRON
  Wyświetleń: 3079
 21. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 2931
 22. Dostęp Do Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 2872
 23. Sprawozdania
  Wyświetleń: 2755
 24. Budżet PCPR na 2015 rok
  Wyświetleń: 2720
 25. Dane podstawowe
  Wyświetleń: 2719
 26. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2584
 27. Personel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2538
 28. Uwaga! Adresaci pilotażowego programu
  Wyświetleń: 2535
 29. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku za 2012 rok
  Wyświetleń: 2519
 30. Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  Wyświetleń: 2451
 31. Nabór na stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 2427
 32. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2278
 33. Ogłoszenie o wynikach II etapu naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2241
 34. Personel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2234
 35. Budżet
  Wyświetleń: 2232
 36. Kompetencje jednostki
  Wyświetleń: 2221
 37. Możliwość pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
  Wyświetleń: 2210
 38. Rejestr Skarg i Wniosków
  Wyświetleń: 2176
 39. PFRON
  Wyświetleń: 2120
 40. Podstawa prawna działania
  Wyświetleń: 2099
 41. Wykorzystanie środków PFRON za 2014r.
  Wyświetleń: 2050
 42. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2047
 43. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1979
 44. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1978
 45. Kodeks Etyki Pracowników
  Wyświetleń: 1945
 46. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2008 rok
  Wyświetleń: 1907
 47. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1900
 48. Pomoc dziecku i rodzinie
  Wyświetleń: 1874
 49. Uchwały i Zarządzenia
  Wyświetleń: 1843
 50. Mienie
  Wyświetleń: 1825
 51. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1772
 52. Komunkiat w sprawie realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami II
  Wyświetleń: 1758
 53. Kodeks Etyki Pracowników
  Wyświetleń: 1747
 54. Inne informacje publiczne
  Wyświetleń: 1744
 55. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1697
 56. Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego na lata 2012 - 2018
  Wyświetleń: 1649
 57. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1626
 58. Rejestr skarg i wniosków
  Wyświetleń: 1614
 59. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1604
 60. Aktywny Samorząd
  Wyświetleń: 1592
 61. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1546
 62. Punkt Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku
  Wyświetleń: 1541
 63. Realizacja Programu wyrównywania różnic między regionami III
  Wyświetleń: 1488
 64. Projekt - Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Powiatu Kłobuckiego na lata 2014-2020 - KONSULTACJE SPOŁECZNE
  Wyświetleń: 1437
 65. Realizacja Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1400
 66. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku za 2014r.
  Wyświetleń: 1310
 67. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłobuckiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 1289
 68. Oferta pracy dla osób posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1285
 69. Program "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego"
  Wyświetleń: 1282
 70. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2015 rok
  Wyświetleń: 1270
 71. Program Wyrównywania różnic między regionami III
  Wyświetleń: 1269
 72. Konkurs Lady D
  Wyświetleń: 1260
 73. Ogłoszenie - nabór na stanowisko psychologa
  Wyświetleń: 1245
 74. Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów / treningów z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych
  Wyświetleń: 1244
 75. Oferta - usługa przeprowadzenia warsztatów / treningów umiejetnosci społecznych
  Wyświetleń: 1198
 76. Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia:zajęć o tematyce przemocy w rodzinie, konsultacji psychoterapeutycznych, terapii uzależnień i konsultacji psychologicznych
  Wyświetleń: 1170
 77. Wykorzystanie środków PFRON za 2012 rok
  Wyświetleń: 1166
 78. Oferta - prowadzenie doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 1152
 79. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014
  Wyświetleń: 1144
 80. Rodzinna Piecza Zastępcza
  Wyświetleń: 1135
 81. Zmiany w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1134
 82. Rodzinna Piecza Zastępcza
  Wyświetleń: 1096
 83. Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1093
 84. Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych
  Wyświetleń: 1073
 85. Wsparcie Rodzin Zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka
  Wyświetleń: 1072
 86. Oferta - prowadzenie doradztwa psychologicznego
  Wyświetleń: 1049
 87. Sprzęt ortopedyczny do bezpłatnego użyczenia
  Wyświetleń: 1038
 88. informacja o godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w dniu 18.04.2014r.
  Wyświetleń: 1037
 89. Podział środków finansowych PFRON za rok 2009
  Wyświetleń: 1016
 90. Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  Wyświetleń: 1010
 91. Porady psychologa w ramach pieczy zastepczej
  Wyświetleń: 972
 92. Zapytanie ofertowe dotyczące konsultacji psychologicznych
  Wyświetleń: 970
 93. Szkolenia rodzin zastępczych
  Wyświetleń: 963
 94. Wykorzystanie za 2007r.
  Wyświetleń: 961
 95. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 960
 96. Szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków w ramach programu Aktywny samorząd w Powiecie Kłobuckim w 2013 r.
  Wyświetleń: 926
 97. Projekt "Szansa na zatrudnienie"
  Wyświetleń: 912
 98. Wykorzystanie za 2008r.
  Wyświetleń: 911
 99. Wykorzystanie środków PFRON za 2013 rok
  Wyświetleń: 909
 100. Ogłoszenie o wynikach I etapu naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 908
 101. Wykorzystanie za 2011 r.
  Wyświetleń: 907
 102. Informacja o zmianie godzin pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 905
 103. Wykorzystanie za 2009 r.
  Wyświetleń: 894
 104. Wykorzystanie za 2010 r.
  Wyświetleń: 875
 105. Program "Technologie dla ochrony środowiska gwarantem zatrudnienia"
  Wyświetleń: 845
 106. Informacja dotycząca środków finansowych z PFRON
  Wyświetleń: 824
 107. Informacja o możliwości korzystania z ulg i o uprawnieniach podatkowych dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 812
 108. Ogłoszenie dotyczące realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd
  Wyświetleń: 798
 109. Komunikat w sprawie realizacji przez Powiat Kłobucki projektu dofinansowanego ze środków EFS Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla niepełnosprawnych mieszkaców powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 752
 110. Informacja o realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2013 roku
  Wyświetleń: 736
 111. Realizacja pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2015r.
  Wyświetleń: 734
 112. Procedury programów: Pegaz 2010 oraz Komputer dla Homera 2010.
  Wyświetleń: 727
 113. Informacja o Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  Wyświetleń: 717
 114. Polityka prywatności serwisu www.pcpr.klobuck.pl
  Wyświetleń: 707
 115. Realizacja programu "Aktywny samorząd" - Moduł II
  Wyświetleń: 706
 116. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku - "Prowadzenie klubu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych"
  Wyświetleń: 689
 117. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 673
 118. Konsultacje z zakresu tworzenia, prowadzenia oraz finansowania spółdzielni socjalnej
  Wyświetleń: 669
 119. Informacja o Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym.pdf
  Wyświetleń: 663
 120. Ostrzeżenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach - Zakup wózka o napędzie elektrycznym - krok po kroku
  Wyświetleń: 662
 121. Informacja na temat realizacji Modułu II programu "Aktywny samorząd"
  Wyświetleń: 655
 122. Informacja o Ośrodku Szkolno - wychowawczego dla dzieci Niewidomych w Laskach
  Wyświetleń: 653
 123. Ogłoszenie dotyczące Biuletynu Informacji Publicznej PFRON
  Wyświetleń: 646
 124. Wolny sprzęt do użyczenia
  Wyświetleń: 644
 125. ogłoszenie dotyczące konsultacji
  Wyświetleń: 627
 126. Procedury i nabór wniosków w ramach programu JUNIOR
  Wyświetleń: 625
 127. Procedury i nabór wniosków w ramach programu Pegaz 2010 obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
  Wyświetleń: 611
 128. Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym
  Wyświetleń: 609
 129. Procedury i nabór wniosków w ramach programy Pitagoras
  Wyświetleń: 604
 130. Zmiana danych kontaktowych z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 586
 131. Komunikat w sprawie terminu składania wniosków Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.docx
  Wyświetleń: 580
 132. Informacja dotycząca dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
  Wyświetleń: 578
 133. Procedury organizacyjne w zakresie rozpatrywania wniosków dotyczących dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych oraz ustalenia kryteriów przyznawania dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.
  Wyświetleń: 577
 134. Klub dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 525
 135. Zarządzenie Nr 1/2010 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ...
  Wyświetleń: 490
 136. Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym
  Wyświetleń: 412
 137. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim (IV) - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 369
 138. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020
  Wyświetleń: 346
 139. Nabór do Dziennego Domu "Senior+" w Kłobucku
  Wyświetleń: 338
 140. Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego na lata 2019 - 2025"
  Wyświetleń: 260
 141. Zaproszenie na Piknik integracyjny ze Stowarzyszeniem "Mila i Przyjaciele"
  Wyświetleń: 167
 142. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 143
 143. Możliwość ubiegania się o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  Wyświetleń: 85
Metryczka
 • wytworzono:
  08-08-2014
  przez: Tomasz Sobiś
 • opublikowano:
  08-08-2014 09:32
  przez: Tomasz Sobiś
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  odwiedzin: 2584
Dane jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Skorupki 46
NIP: 574-18-38-957 REGON: 151516130

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 05 23
fax: 34 310 05 24
e-mail: pcpr@klobuck.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×