Przejdź do treści strony
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1541468747972640776396745908731280000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8320657876376787934585386059714362746950652810222
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
71067699160789212668365045229589565161593656909182
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
44823284136951261959097610466952598825775776058278
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
279834044313356374933008295428602943425937404129
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
165812843348184419361280208523132355268625432715
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000046536127912431353
 1. Zamówienia poniżej 30.000 EURO
  Wyświetleń: 50036
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 41337
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 34986
 4. Programy
  Wyświetleń: 12558
 5. Orzekanie o niepełnosprawności
  Wyświetleń: 9678
 6. Komunikaty
  Wyświetleń: 6873
 7. Rehabilitacja społeczna
  Wyświetleń: 6530
 8. Warsztaty Terapii Zajęciowej
  Wyświetleń: 6071
 9. Informacja na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020r.
  Wyświetleń: 6017
 10. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 5975
 11. Komunikaty
  Wyświetleń: 5689
 12. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 5276
 13. Powiatowa Społeczna Rada d/s Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4390
 14. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 4026
 15. Wnioski
  Wyświetleń: 3893
 16. Pomoc Dziecku i Rodzinie
  Wyświetleń: 3847
 17. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 3718
 18. zapytanie ofertowe - szkolenia/kursy zawodowe
  Wyświetleń: 3684
 19. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym z organizacji pieczy zastępczej za 2013 rok
  Wyświetleń: 3643
 20. Wykorzystanie środków PFRON
  Wyświetleń: 3609
 21. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3434
 22. Sprawozdania
  Wyświetleń: 3397
 23. Zapytanie ofertowe - zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń / kursów zawodowych
  Wyświetleń: 3375
 24. Dostęp Do Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 3333
 25. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3175
 26. Dane podstawowe
  Wyświetleń: 3015
 27. Personel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 3013
 28. Budżet PCPR na 2015 rok
  Wyświetleń: 2976
 29. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2887
 30. Personel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2868
 31. Nabór na stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 2826
 32. Kompetencje jednostki
  Wyświetleń: 2751
 33. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku za 2012 rok
  Wyświetleń: 2744
 34. Uwaga! Adresaci pilotażowego programu
  Wyświetleń: 2733
 35. Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  Wyświetleń: 2708
 36. Rejestr Skarg i Wniosków
  Wyświetleń: 2667
 37. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2629
 38. PFRON
  Wyświetleń: 2617
 39. Ogłoszenie o wynikach II etapu naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2594
 40. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2499
 41. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2487
 42. Budżet
  Wyświetleń: 2467
 43. Możliwość pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
  Wyświetleń: 2435
 44. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2381
 45. Kodeks Etyki Pracowników
  Wyświetleń: 2374
 46. Podstawa prawna działania
  Wyświetleń: 2348
 47. Wykorzystanie środków PFRON za 2014r.
  Wyświetleń: 2279
 48. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2221
 49. Kodeks Etyki Pracowników
  Wyświetleń: 2201
 50. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2008 rok
  Wyświetleń: 2167
 51. Pomoc dziecku i rodzinie
  Wyświetleń: 2125
 52. Uchwały i Zarządzenia
  Wyświetleń: 2085
 53. Mienie
  Wyświetleń: 2034
 54. Inne informacje publiczne
  Wyświetleń: 1993
 55. Aktywny Samorząd
  Wyświetleń: 1982
 56. Komunkiat w sprawie realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami II
  Wyświetleń: 1969
 57. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1968
 58. Punkt Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku
  Wyświetleń: 1954
 59. Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego na lata 2012 - 2018
  Wyświetleń: 1933
 60. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1903
 61. Rejestr skarg i wniosków
  Wyświetleń: 1869
 62. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1854
 63. Realizacja Programu wyrównywania różnic między regionami III
  Wyświetleń: 1813
 64. Konkurs Lady D
  Wyświetleń: 1715
 65. Projekt - Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Powiatu Kłobuckiego na lata 2014-2020 - KONSULTACJE SPOŁECZNE
  Wyświetleń: 1670
 66. Realizacja Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1651
 67. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłobuckiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 1637
 68. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku za 2014r.
  Wyświetleń: 1578
 69. Oferta pracy dla osób posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1553
 70. Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów / treningów z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych
  Wyświetleń: 1522
 71. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2015 rok
  Wyświetleń: 1512
 72. Program "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego"
  Wyświetleń: 1475
 73. Program Wyrównywania różnic między regionami III
  Wyświetleń: 1475
 74. Ogłoszenie - nabór na stanowisko psychologa
  Wyświetleń: 1463
 75. Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia:zajęć o tematyce przemocy w rodzinie, konsultacji psychoterapeutycznych, terapii uzależnień i konsultacji psychologicznych
  Wyświetleń: 1395
 76. Wykorzystanie środków PFRON za 2012 rok
  Wyświetleń: 1388
 77. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014
  Wyświetleń: 1372
 78. Rodzinna Piecza Zastępcza
  Wyświetleń: 1370
 79. Oferta - usługa przeprowadzenia warsztatów / treningów umiejetnosci społecznych
  Wyświetleń: 1368
 80. Zmiany w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1360
 81. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1348
 82. Rodzinna Piecza Zastępcza
  Wyświetleń: 1342
 83. Oferta - prowadzenie doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 1336
 84. Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1304
 85. Wsparcie Rodzin Zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka
  Wyświetleń: 1287
 86. informacja o godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w dniu 18.04.2014r.
  Wyświetleń: 1265
 87. Wykorzystanie za 2007r.
  Wyświetleń: 1250
 88. Ogłoszenie o wynikach I etapu naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 1246
 89. Oferta - prowadzenie doradztwa psychologicznego
  Wyświetleń: 1240
 90. Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych
  Wyświetleń: 1237
 91. Sprzęt ortopedyczny do bezpłatnego użyczenia
  Wyświetleń: 1233
 92. Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  Wyświetleń: 1231
 93. Podział środków finansowych PFRON za rok 2009
  Wyświetleń: 1228
 94. Porady psychologa w ramach pieczy zastepczej
  Wyświetleń: 1214
 95. Zapytanie ofertowe dotyczące konsultacji psychologicznych
  Wyświetleń: 1200
 96. Wykorzystanie za 2008r.
  Wyświetleń: 1176
 97. Szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków w ramach programu Aktywny samorząd w Powiecie Kłobuckim w 2013 r.
  Wyświetleń: 1168
 98. Szkolenia rodzin zastępczych
  Wyświetleń: 1121
 99. Wykorzystanie środków PFRON za 2013 rok
  Wyświetleń: 1119
 100. Informacja o zmianie godzin pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1114
 101. Projekt "Szansa na zatrudnienie"
  Wyświetleń: 1108
 102. Wykorzystanie za 2011 r.
  Wyświetleń: 1105
 103. Wykorzystanie za 2010 r.
  Wyświetleń: 1094
 104. Wykorzystanie za 2009 r.
  Wyświetleń: 1082
 105. Informacja dotycząca środków finansowych z PFRON
  Wyświetleń: 1052
 106. Program "Technologie dla ochrony środowiska gwarantem zatrudnienia"
  Wyświetleń: 1048
 107. Informacja o możliwości korzystania z ulg i o uprawnieniach podatkowych dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1037
 108. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku - "Prowadzenie klubu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych"
  Wyświetleń: 999
 109. Ogłoszenie dotyczące realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd
  Wyświetleń: 991
 110. Informacja o realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2013 roku
  Wyświetleń: 969
 111. Komunikat w sprawie realizacji przez Powiat Kłobucki projektu dofinansowanego ze środków EFS Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla niepełnosprawnych mieszkaców powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 968
 112. Informacja o Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  Wyświetleń: 963
 113. Procedury programów: Pegaz 2010 oraz Komputer dla Homera 2010.
  Wyświetleń: 962
 114. Realizacja pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2015r.
  Wyświetleń: 916
 115. Ostrzeżenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach - Zakup wózka o napędzie elektrycznym - krok po kroku
  Wyświetleń: 912
 116. Informacja o Ośrodku Szkolno - wychowawczego dla dzieci Niewidomych w Laskach
  Wyświetleń: 893
 117. Realizacja programu "Aktywny samorząd" - Moduł II
  Wyświetleń: 891
 118. Konsultacje z zakresu tworzenia, prowadzenia oraz finansowania spółdzielni socjalnej
  Wyświetleń: 888
 119. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim (IV) - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 886
 120. ogłoszenie dotyczące konsultacji
  Wyświetleń: 877
 121. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 853
 122. Procedury i nabór wniosków w ramach programu JUNIOR
  Wyświetleń: 852
 123. Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym
  Wyświetleń: 847
 124. Informacja o Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym.pdf
  Wyświetleń: 845
 125. Polityka prywatności serwisu www.pcpr.klobuck.pl
  Wyświetleń: 845
 126. Procedury i nabór wniosków w ramach programy Pitagoras
  Wyświetleń: 843
 127. Informacja dotycząca dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
  Wyświetleń: 833
 128. Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego na lata 2019 - 2025"
  Wyświetleń: 831
 129. Wolny sprzęt do użyczenia
  Wyświetleń: 823
 130. Informacja na temat realizacji Modułu II programu "Aktywny samorząd"
  Wyświetleń: 819
 131. Klub dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 815
 132. Ogłoszenie dotyczące Biuletynu Informacji Publicznej PFRON
  Wyświetleń: 814
 133. Procedury i nabór wniosków w ramach programu Pegaz 2010 obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
  Wyświetleń: 798
 134. Komunikat w sprawie terminu składania wniosków Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.docx
  Wyświetleń: 773
 135. Zmiana danych kontaktowych z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 766
 136. Procedury organizacyjne w zakresie rozpatrywania wniosków dotyczących dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych oraz ustalenia kryteriów przyznawania dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.
  Wyświetleń: 749
 137. Nabór do Dziennego Domu "Senior+" w Kłobucku
  Wyświetleń: 669
 138. Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym
  Wyświetleń: 650
 139. Zarządzenie Nr 1/2010 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ...
  Wyświetleń: 623
 140. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020
  Wyświetleń: 594
 141. Możliwość ubiegania się o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  Wyświetleń: 566
 142. Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobomi zakaźnymi
  Wyświetleń: 546
 143. Zaproszenie na Piknik integracyjny ze Stowarzyszeniem "Mila i Przyjaciele"
  Wyświetleń: 544
 144. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 482
Dane jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Skorupki 46
NIP: 574-18-38-957 REGON: 151516130

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 05 23
fax: 34 310 05 24
e-mail: pcpr@klobuck.pl