Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
898574181099110780198951023195433670000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1532368087905635375806680897079527576761284109762
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8266652475696731926984696013708062246895646610121
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
70397642159069081663164355178585764701584456419106
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
44363243135871252158397544462251978755770175508208
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
276633734291353374562991293028482921422937214109
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
164912792405182219201276206222982338265925232681
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000046534127512371346
 1. Zamówienia poniżej 30.000 EURO
  Wyświetleń: 64236
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 48032
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 44344
 4. Programy
  Wyświetleń: 16298
 5. Orzekanie o niepełnosprawności
  Wyświetleń: 12676
 6. Komunikaty
  Wyświetleń: 9480
 7. Rehabilitacja społeczna
  Wyświetleń: 8262
 8. Informacja na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021r.
  Wyświetleń: 7859
 9. Komunikaty
  Wyświetleń: 7643
 10. Warsztaty Terapii Zajęciowej
  Wyświetleń: 7500
 11. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 7238
 12. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 6577
 13. Powiatowa Społeczna Rada d/s Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 5224
 14. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 5056
 15. Wnioski
  Wyświetleń: 4904
 16. Pomoc Dziecku i Rodzinie
  Wyświetleń: 4753
 17. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 4636
 18. Wykorzystanie środków PFRON
  Wyświetleń: 4414
 19. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4345
 20. zapytanie ofertowe - szkolenia/kursy zawodowe
  Wyświetleń: 4307
 21. Sprawozdania
  Wyświetleń: 4219
 22. Punkt Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku
  Wyświetleń: 4195
 23. Dostęp Do Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 4182
 24. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4172
 25. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym z organizacji pieczy zastępczej za 2013 rok
  Wyświetleń: 4127
 26. Personel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 4022
 27. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3897
 28. PFRON
  Wyświetleń: 3818
 29. Kompetencje jednostki
  Wyświetleń: 3796
 30. Zapytanie ofertowe - zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń / kursów zawodowych
  Wyświetleń: 3773
 31. Nabór na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 3641
 32. Dane podstawowe
  Wyświetleń: 3534
 33. Personel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 3472
 34. Rejestr Skarg i Wniosków
  Wyświetleń: 3465
 35. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 3389
 36. Budżet PCPR na 2015 rok
  Wyświetleń: 3358
 37. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3260
 38. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 3179
 39. Kodeks Etyki Pracowników
  Wyświetleń: 3154
 40. Ogłoszenie o wynikach II etapu naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 3095
 41. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3087
 42. Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  Wyświetleń: 3081
 43. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku za 2012 rok
  Wyświetleń: 3064
 44. Budżet
  Wyświetleń: 3058
 45. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3032
 46. Uwaga! Adresaci pilotażowego programu
  Wyświetleń: 3025
 47. Podstawa prawna działania
  Wyświetleń: 2855
 48. Możliwość pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
  Wyświetleń: 2752
 49. Mienie
  Wyświetleń: 2676
 50. Kodeks Etyki Pracowników
  Wyświetleń: 2653
 51. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 2636
 52. Uchwały i Zarządzenia
  Wyświetleń: 2627
 53. Pomoc dziecku i rodzinie
  Wyświetleń: 2559
 54. Inne informacje publiczne
  Wyświetleń: 2520
 55. Aktywny Samorząd
  Wyświetleń: 2501
 56. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2008 rok
  Wyświetleń: 2470
 57. Realizacja Programu wyrównywania różnic między regionami III
  Wyświetleń: 2409
 58. Rejestr skarg i wniosków
  Wyświetleń: 2387
 59. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2319
 60. Komunkiat w sprawie realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami II
  Wyświetleń: 2291
 61. Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego na lata 2012 - 2018
  Wyświetleń: 2283
 62. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2251
 63. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłobuckiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 2228
 64. Konkurs Lady D
  Wyświetleń: 2195
 65. Realizacja Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 2050
 66. Projekt - Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Powiatu Kłobuckiego na lata 2014-2020 - KONSULTACJE SPOŁECZNE
  Wyświetleń: 1992
 67. Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów / treningów z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych
  Wyświetleń: 1990
 68. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku za 2014r.
  Wyświetleń: 1954
 69. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1910
 70. Rodzinna Piecza Zastępcza
  Wyświetleń: 1902
 71. Oferta pracy dla osób posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1899
 72. Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia:zajęć o tematyce przemocy w rodzinie, konsultacji psychoterapeutycznych, terapii uzależnień i konsultacji psychologicznych
  Wyświetleń: 1881
 73. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2015 rok
  Wyświetleń: 1849
 74. Ogłoszenie - nabór na stanowisko psychologa
  Wyświetleń: 1832
 75. Rodzinna Piecza Zastępcza
  Wyświetleń: 1818
 76. Wykorzystanie środków PFRON za 2012 rok
  Wyświetleń: 1767
 77. Ogłoszenie o wynikach I etapu naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 1744
 78. Program Wyrównywania różnic między regionami III
  Wyświetleń: 1735
 79. Program "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego"
  Wyświetleń: 1732
 80. Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  Wyświetleń: 1712
 81. Zapytanie ofertowe dotyczące konsultacji psychologicznych
  Wyświetleń: 1690
 82. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014
  Wyświetleń: 1676
 83. Zmiany w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1675
 84. Wykorzystanie za 2007r.
  Wyświetleń: 1671
 85. Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1644
 86. Porady psychologa w ramach pieczy zastepczej
  Wyświetleń: 1625
 87. Oferta - prowadzenie doradztwa psychologicznego
  Wyświetleń: 1615
 88. Oferta - usługa przeprowadzenia warsztatów / treningów umiejetnosci społecznych
  Wyświetleń: 1613
 89. Oferta - prowadzenie doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 1605
 90. Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego na lata 2019 - 2025"
  Wyświetleń: 1597
 91. Sprzęt ortopedyczny do bezpłatnego użyczenia
  Wyświetleń: 1578
 92. Wsparcie Rodzin Zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka
  Wyświetleń: 1571
 93. Podział środków finansowych PFRON za rok 2009
  Wyświetleń: 1565
 94. informacja o godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w dniu 18.04.2014r.
  Wyświetleń: 1563
 95. Wykorzystanie za 2008r.
  Wyświetleń: 1530
 96. Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych
  Wyświetleń: 1506
 97. Szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków w ramach programu Aktywny samorząd w Powiecie Kłobuckim w 2013 r.
  Wyświetleń: 1493
 98. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku - "Prowadzenie klubu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych"
  Wyświetleń: 1457
 99. Projekt "Szansa na zatrudnienie"
  Wyświetleń: 1452
 100. Szkolenia rodzin zastępczych
  Wyświetleń: 1445
 101. Wykorzystanie za 2011 r.
  Wyświetleń: 1440
 102. Wykorzystanie za 2010 r.
  Wyświetleń: 1430
 103. Wykorzystanie za 2009 r.
  Wyświetleń: 1414
 104. Informacja o zmianie godzin pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1409
 105. Informacja dotycząca środków finansowych z PFRON
  Wyświetleń: 1367
 106. Informacja o możliwości korzystania z ulg i o uprawnieniach podatkowych dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1345
 107. Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobomi zakaźnymi
  Wyświetleń: 1335
 108. Klub dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1316
 109. Informacja o Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  Wyświetleń: 1308
 110. Komunikat w sprawie realizacji przez Powiat Kłobucki projektu dofinansowanego ze środków EFS Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla niepełnosprawnych mieszkaców powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1308
 111. Ogłoszenie dotyczące realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd
  Wyświetleń: 1297
 112. Procedury programów: Pegaz 2010 oraz Komputer dla Homera 2010.
  Wyświetleń: 1292
 113. Informacja o realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2013 roku
  Wyświetleń: 1275
 114. Ostrzeżenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach - Zakup wózka o napędzie elektrycznym - krok po kroku
  Wyświetleń: 1266
 115. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzepicach
  Wyświetleń: 1254
 116. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim (IV) - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1252
 117. Realizacja pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2015r.
  Wyświetleń: 1226
 118. Informacja o Ośrodku Szkolno - wychowawczego dla dzieci Niewidomych w Laskach
  Wyświetleń: 1207
 119. ogłoszenie dotyczące konsultacji
  Wyświetleń: 1197
 120. Konsultacje z zakresu tworzenia, prowadzenia oraz finansowania spółdzielni socjalnej
  Wyświetleń: 1191
 121. Procedury i nabór wniosków w ramach programu JUNIOR
  Wyświetleń: 1183
 122. Realizacja programu "Aktywny samorząd" - Moduł II
  Wyświetleń: 1171
 123. Procedury i nabór wniosków w ramach programy Pitagoras
  Wyświetleń: 1167
 124. Wolny sprzęt do użyczenia
  Wyświetleń: 1159
 125. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1156
 126. Informacja dotycząca dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
  Wyświetleń: 1153
 127. Nabór do Dziennego Domu "Senior+" w Kłobucku
  Wyświetleń: 1147
 128. Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym
  Wyświetleń: 1139
 129. Polityka prywatności serwisu www.pcpr.klobuck.pl
  Wyświetleń: 1130
 130. Informacja o Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym.pdf
  Wyświetleń: 1112
 131. Ogłoszenie dotyczące Biuletynu Informacji Publicznej PFRON
  Wyświetleń: 1104
 132. Komunikat w sprawie terminu składania wniosków Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.docx
  Wyświetleń: 1099
 133. Procedury organizacyjne w zakresie rozpatrywania wniosków dotyczących dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych oraz ustalenia kryteriów przyznawania dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.
  Wyświetleń: 1097
 134. Procedury i nabór wniosków w ramach programu Pegaz 2010 obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
  Wyświetleń: 1091
 135. Zmiana danych kontaktowych z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1045
 136. Informacja na temat realizacji Modułu II programu "Aktywny samorząd"
  Wyświetleń: 1041
 137. Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym
  Wyświetleń: 989
 138. Zaproszenie na Piknik integracyjny ze Stowarzyszeniem "Mila i Przyjaciele"
  Wyświetleń: 986
 139. Możliwość ubiegania się o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  Wyświetleń: 965
 140. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 934
 141. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 926
 142. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020
  Wyświetleń: 917
 143. Zarządzenie Nr 1/2010 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ...
  Wyświetleń: 887
 144. Nabór na stanowisko urzędnicze - Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 378
 145. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Doradcy do spraw osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 259
 146. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  Wyświetleń: 257
 147. Nabór - na stanowisko fizjoterapeuty
  Wyświetleń: 59
 148. Konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej 29.07.2021 r. godz 10-13
  Wyświetleń: 22