Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
89857418109911078038330000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1532368087905635375806680897079527576761284109762
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8266652475696731926984696013708062246895646610121
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
70397642159069081663164355178585764701584456419106
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
44363243135871252158397544462251978755770175508208
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
276633734291353374562991293028482921422937214109
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
164912792405182219201276206222982338265925232681
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000046534127512371346
 1. Zamówienia poniżej 30.000 EURO
  Wyświetleń: 59354
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 46369
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 41456
 4. Programy
  Wyświetleń: 15223
 5. Orzekanie o niepełnosprawności
  Wyświetleń: 11553
 6. Komunikaty
  Wyświetleń: 8530
 7. Rehabilitacja społeczna
  Wyświetleń: 7749
 8. Informacja na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021r.
  Wyświetleń: 7390
 9. Warsztaty Terapii Zajęciowej
  Wyświetleń: 7106
 10. Komunikaty
  Wyświetleń: 7095
 11. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 6873
 12. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 6197
 13. Powiatowa Społeczna Rada d/s Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4969
 14. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 4818
 15. Wnioski
  Wyświetleń: 4563
 16. Pomoc Dziecku i Rodzinie
  Wyświetleń: 4506
 17. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 4300
 18. Wykorzystanie środków PFRON
  Wyświetleń: 4176
 19. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4094
 20. zapytanie ofertowe - szkolenia/kursy zawodowe
  Wyświetleń: 4090
 21. Punkt Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku
  Wyświetleń: 4069
 22. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym z organizacji pieczy zastępczej za 2013 rok
  Wyświetleń: 3987
 23. Dostęp Do Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 3926
 24. Sprawozdania
  Wyświetleń: 3896
 25. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3791
 26. Personel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 3762
 27. Zapytanie ofertowe - zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń / kursów zawodowych
  Wyświetleń: 3633
 28. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3596
 29. Kompetencje jednostki
  Wyświetleń: 3473
 30. PFRON
  Wyświetleń: 3448
 31. Nabór na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 3434
 32. Dane podstawowe
  Wyświetleń: 3362
 33. Personel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 3301
 34. Rejestr Skarg i Wniosków
  Wyświetleń: 3227
 35. Budżet PCPR na 2015 rok
  Wyświetleń: 3219
 36. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 3171
 37. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3012
 38. Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  Wyświetleń: 2974
 39. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku za 2012 rok
  Wyświetleń: 2969
 40. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2962
 41. Kodeks Etyki Pracowników
  Wyświetleń: 2946
 42. Ogłoszenie o wynikach II etapu naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2946
 43. Uwaga! Adresaci pilotażowego programu
  Wyświetleń: 2934
 44. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2862
 45. Budżet
  Wyświetleń: 2811
 46. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2749
 47. Możliwość pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
  Wyświetleń: 2655
 48. Podstawa prawna działania
  Wyświetleń: 2648
 49. Kodeks Etyki Pracowników
  Wyświetleń: 2506
 50. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 2426
 51. Pomoc dziecku i rodzinie
  Wyświetleń: 2418
 52. Mienie
  Wyświetleń: 2415
 53. Uchwały i Zarządzenia
  Wyświetleń: 2405
 54. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2008 rok
  Wyświetleń: 2375
 55. Aktywny Samorząd
  Wyświetleń: 2330
 56. Inne informacje publiczne
  Wyświetleń: 2326
 57. Rejestr skarg i wniosków
  Wyświetleń: 2238
 58. Realizacja Programu wyrównywania różnic między regionami III
  Wyświetleń: 2206
 59. Komunkiat w sprawie realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami II
  Wyświetleń: 2198
 60. Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego na lata 2012 - 2018
  Wyświetleń: 2196
 61. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2167
 62. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2124
 63. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłobuckiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 2033
 64. Konkurs Lady D
  Wyświetleń: 2026
 65. Realizacja Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1934
 66. Projekt - Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Powiatu Kłobuckiego na lata 2014-2020 - KONSULTACJE SPOŁECZNE
  Wyświetleń: 1886
 67. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku za 2014r.
  Wyświetleń: 1855
 68. Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów / treningów z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych
  Wyświetleń: 1803
 69. Oferta pracy dla osób posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1793
 70. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2015 rok
  Wyświetleń: 1752
 71. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1748
 72. Ogłoszenie - nabór na stanowisko psychologa
  Wyświetleń: 1722
 73. Rodzinna Piecza Zastępcza
  Wyświetleń: 1705
 74. Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia:zajęć o tematyce przemocy w rodzinie, konsultacji psychoterapeutycznych, terapii uzależnień i konsultacji psychologicznych
  Wyświetleń: 1697
 75. Rodzinna Piecza Zastępcza
  Wyświetleń: 1671
 76. Wykorzystanie środków PFRON za 2012 rok
  Wyświetleń: 1651
 77. Program "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego"
  Wyświetleń: 1650
 78. Program Wyrównywania różnic między regionami III
  Wyświetleń: 1643
 79. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014
  Wyświetleń: 1586
 80. Zmiany w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1581
 81. Ogłoszenie o wynikach I etapu naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 1577
 82. Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1542
 83. Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  Wyświetleń: 1539
 84. Oferta - usługa przeprowadzenia warsztatów / treningów umiejetnosci społecznych
  Wyświetleń: 1535
 85. Wykorzystanie za 2007r.
  Wyświetleń: 1534
 86. Zapytanie ofertowe dotyczące konsultacji psychologicznych
  Wyświetleń: 1525
 87. Oferta - prowadzenie doradztwa psychologicznego
  Wyświetleń: 1521
 88. Oferta - prowadzenie doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 1514
 89. Porady psychologa w ramach pieczy zastepczej
  Wyświetleń: 1487
 90. Wsparcie Rodzin Zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka
  Wyświetleń: 1484
 91. informacja o godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w dniu 18.04.2014r.
  Wyświetleń: 1479
 92. Sprzęt ortopedyczny do bezpłatnego użyczenia
  Wyświetleń: 1473
 93. Podział środków finansowych PFRON za rok 2009
  Wyświetleń: 1454
 94. Wykorzystanie za 2008r.
  Wyświetleń: 1422
 95. Szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków w ramach programu Aktywny samorząd w Powiecie Kłobuckim w 2013 r.
  Wyświetleń: 1398
 96. Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych
  Wyświetleń: 1396
 97. Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego na lata 2019 - 2025"
  Wyświetleń: 1361
 98. Projekt "Szansa na zatrudnienie"
  Wyświetleń: 1355
 99. Wykorzystanie za 2011 r.
  Wyświetleń: 1347
 100. Wykorzystanie za 2010 r.
  Wyświetleń: 1331
 101. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku - "Prowadzenie klubu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych"
  Wyświetleń: 1323
 102. Informacja o zmianie godzin pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1322
 103. Szkolenia rodzin zastępczych
  Wyświetleń: 1319
 104. Wykorzystanie za 2009 r.
  Wyświetleń: 1305
 105. Informacja dotycząca środków finansowych z PFRON
  Wyświetleń: 1277
 106. Informacja o możliwości korzystania z ulg i o uprawnieniach podatkowych dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1250
 107. Informacja o Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  Wyświetleń: 1214
 108. Ogłoszenie dotyczące realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd
  Wyświetleń: 1198
 109. Klub dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1193
 110. Procedury programów: Pegaz 2010 oraz Komputer dla Homera 2010.
  Wyświetleń: 1193
 111. Komunikat w sprawie realizacji przez Powiat Kłobucki projektu dofinansowanego ze środków EFS Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla niepełnosprawnych mieszkaców powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1192
 112. Informacja o realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2013 roku
  Wyświetleń: 1176
 113. Realizacja pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2015r.
  Wyświetleń: 1138
 114. Ostrzeżenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach - Zakup wózka o napędzie elektrycznym - krok po kroku
  Wyświetleń: 1132
 115. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim (IV) - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1122
 116. Informacja o Ośrodku Szkolno - wychowawczego dla dzieci Niewidomych w Laskach
  Wyświetleń: 1113
 117. ogłoszenie dotyczące konsultacji
  Wyświetleń: 1104
 118. Konsultacje z zakresu tworzenia, prowadzenia oraz finansowania spółdzielni socjalnej
  Wyświetleń: 1097
 119. Realizacja programu "Aktywny samorząd" - Moduł II
  Wyświetleń: 1087
 120. Procedury i nabór wniosków w ramach programy Pitagoras
  Wyświetleń: 1079
 121. Procedury i nabór wniosków w ramach programu JUNIOR
  Wyświetleń: 1078
 122. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1071
 123. Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobomi zakaźnymi
  Wyświetleń: 1066
 124. Informacja dotycząca dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
  Wyświetleń: 1056
 125. Polityka prywatności serwisu www.pcpr.klobuck.pl
  Wyświetleń: 1050
 126. Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym
  Wyświetleń: 1047
 127. Wolny sprzęt do użyczenia
  Wyświetleń: 1038
 128. Nabór do Dziennego Domu "Senior+" w Kłobucku
  Wyświetleń: 1034
 129. Informacja o Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym.pdf
  Wyświetleń: 1030
 130. Ogłoszenie dotyczące Biuletynu Informacji Publicznej PFRON
  Wyświetleń: 1009
 131. Procedury i nabór wniosków w ramach programu Pegaz 2010 obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
  Wyświetleń: 997
 132. Komunikat w sprawie terminu składania wniosków Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.docx
  Wyświetleń: 986
 133. Informacja na temat realizacji Modułu II programu "Aktywny samorząd"
  Wyświetleń: 966
 134. Zmiana danych kontaktowych z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 955
 135. Procedury organizacyjne w zakresie rozpatrywania wniosków dotyczących dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych oraz ustalenia kryteriów przyznawania dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.
  Wyświetleń: 945
 136. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzepicach
  Wyświetleń: 872
 137. Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym
  Wyświetleń: 870
 138. Możliwość ubiegania się o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  Wyświetleń: 863
 139. Zaproszenie na Piknik integracyjny ze Stowarzyszeniem "Mila i Przyjaciele"
  Wyświetleń: 863
 140. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020
  Wyświetleń: 822
 141. Zarządzenie Nr 1/2010 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ...
  Wyświetleń: 785
 142. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 768
 143. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 607
 144. Nabór na stanowisko urzędnicze - Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 282
 145. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Doradcy do spraw osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 164
 146. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  Wyświetleń: 161