Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
832065787637678793458538356400000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
71067699160789212668365045229589565161593656909182
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
44823284136951261959097610466952598825775776058278
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
279834044313356374933008295428602943425937404129
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
165812843348184419361280208523132355268625432715
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000046536127912431353
 1. Zamówienia poniżej 30.000 EURO
  Wyświetleń: 37393
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 34756
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 25437
 4. Programy
  Wyświetleń: 8935
 5. Orzekanie o niepełnosprawności
  Wyświetleń: 7531
 6. Rehabilitacja społeczna
  Wyświetleń: 5108
 7. Komunikaty
  Wyświetleń: 4824
 8. Warsztaty Terapii Zajęciowej
  Wyświetleń: 4813
 9. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 4601
 10. Informacja na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 r.
  Wyświetleń: 4516
 11. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3866
 12. Komunikaty
  Wyświetleń: 3739
 13. Powiatowa Społeczna Rada d/s Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3661
 14. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 3196
 15. Wnioski
  Wyświetleń: 3173
 16. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym z organizacji pieczy zastępczej za 2013 rok
  Wyświetleń: 3166
 17. zapytanie ofertowe - szkolenia/kursy zawodowe
  Wyświetleń: 3155
 18. Pomoc Dziecku i Rodzinie
  Wyświetleń: 3113
 19. Zapytanie ofertowe - zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń / kursów zawodowych
  Wyświetleń: 2990
 20. Wykorzystanie środków PFRON
  Wyświetleń: 2872
 21. Dostęp Do Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 2679
 22. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 2634
 23. Budżet PCPR na 2015 rok
  Wyświetleń: 2609
 24. Dane podstawowe
  Wyświetleń: 2575
 25. Sprawozdania
  Wyświetleń: 2565
 26. Uwaga! Adresaci pilotażowego programu
  Wyświetleń: 2467
 27. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku za 2012 rok
  Wyświetleń: 2443
 28. Personel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2400
 29. Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  Wyświetleń: 2360
 30. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2314
 31. Nabór na stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 2223
 32. Możliwość pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
  Wyświetleń: 2122
 33. Budżet
  Wyświetleń: 2113
 34. Ogłoszenie o wynikach II etapu naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2077
 35. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2068
 36. Kompetencje jednostki
  Wyświetleń: 2010
 37. Personel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1998
 38. Wykorzystanie środków PFRON za 2014r.
  Wyświetleń: 1962
 39. Podstawa prawna działania
  Wyświetleń: 1958
 40. Rejestr Skarg i Wniosków
  Wyświetleń: 1955
 41. PFRON
  Wyświetleń: 1929
 42. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1862
 43. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2008 rok
  Wyświetleń: 1827
 44. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1807
 45. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1776
 46. Kodeks Etyki Pracowników
  Wyświetleń: 1768
 47. Pomoc dziecku i rodzinie
  Wyświetleń: 1753
 48. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1726
 49. Uchwały i Zarządzenia
  Wyświetleń: 1723
 50. Mienie
  Wyświetleń: 1711
 51. Komunkiat w sprawie realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami II
  Wyświetleń: 1643
 52. Inne informacje publiczne
  Wyświetleń: 1635
 53. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1600
 54. Kodeks Etyki Pracowników
  Wyświetleń: 1596
 55. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1596
 56. Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego na lata 2012 - 2018
  Wyświetleń: 1547
 57. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1505
 58. Rejestr skarg i wniosków
  Wyświetleń: 1503
 59. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1442
 60. Aktywny Samorząd
  Wyświetleń: 1418
 61. Punkt Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku
  Wyświetleń: 1401
 62. Realizacja Programu wyrównywania różnic między regionami III
  Wyświetleń: 1388
 63. Projekt - Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Powiatu Kłobuckiego na lata 2014-2020 - KONSULTACJE SPOŁECZNE
  Wyświetleń: 1366
 64. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1360
 65. Realizacja Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1294
 66. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku za 2014r.
  Wyświetleń: 1203
 67. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłobuckiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 1190
 68. Program "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego"
  Wyświetleń: 1188
 69. Program Wyrównywania różnic między regionami III
  Wyświetleń: 1173
 70. Oferta pracy dla osób posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1160
 71. Ogłoszenie - nabór na stanowisko psychologa
  Wyświetleń: 1150
 72. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2015 rok
  Wyświetleń: 1137
 73. Konkurs Lady D
  Wyświetleń: 1134
 74. Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów / treningów z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych
  Wyświetleń: 1114
 75. Oferta - usługa przeprowadzenia warsztatów / treningów umiejetnosci społecznych
  Wyświetleń: 1111
 76. Wykorzystanie środków PFRON za 2012 rok
  Wyświetleń: 1077
 77. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014
  Wyświetleń: 1060
 78. Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia:zajęć o tematyce przemocy w rodzinie, konsultacji psychoterapeutycznych, terapii uzależnień i konsultacji psychologicznych
  Wyświetleń: 1059
 79. Oferta - prowadzenie doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 1056
 80. Zmiany w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1052
 81. Rodzinna Piecza Zastępcza
  Wyświetleń: 1023
 82. Wsparcie Rodzin Zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka
  Wyświetleń: 1019
 83. Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1011
 84. Rodzinna Piecza Zastępcza
  Wyświetleń: 996
 85. Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych
  Wyświetleń: 972
 86. informacja o godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w dniu 18.04.2014r.
  Wyświetleń: 964
 87. Oferta - prowadzenie doradztwa psychologicznego
  Wyświetleń: 943
 88. Sprzęt ortopedyczny do bezpłatnego użyczenia
  Wyświetleń: 931
 89. Podział środków finansowych PFRON za rok 2009
  Wyświetleń: 929
 90. Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  Wyświetleń: 922
 91. Szkolenia rodzin zastępczych
  Wyświetleń: 896
 92. Porady psychologa w ramach pieczy zastepczej
  Wyświetleń: 876
 93. Wykorzystanie za 2007r.
  Wyświetleń: 876
 94. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 873
 95. Zapytanie ofertowe dotyczące konsultacji psychologicznych
  Wyświetleń: 869
 96. Szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków w ramach programu Aktywny samorząd w Powiecie Kłobuckim w 2013 r.
  Wyświetleń: 844
 97. Informacja o zmianie godzin pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 833
 98. Wykorzystanie środków PFRON za 2013 rok
  Wyświetleń: 828
 99. Wykorzystanie za 2008r.
  Wyświetleń: 826
 100. Wykorzystanie za 2011 r.
  Wyświetleń: 826
 101. Projekt "Szansa na zatrudnienie"
  Wyświetleń: 823
 102. Wykorzystanie za 2009 r.
  Wyświetleń: 819
 103. Wykorzystanie za 2010 r.
  Wyświetleń: 790
 104. Ogłoszenie o wynikach I etapu naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 771
 105. Informacja dotycząca środków finansowych z PFRON
  Wyświetleń: 761
 106. Program "Technologie dla ochrony środowiska gwarantem zatrudnienia"
  Wyświetleń: 753
 107. Informacja o możliwości korzystania z ulg i o uprawnieniach podatkowych dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 725
 108. Ogłoszenie dotyczące realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd
  Wyświetleń: 722
 109. Komunikat w sprawie realizacji przez Powiat Kłobucki projektu dofinansowanego ze środków EFS Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla niepełnosprawnych mieszkaców powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 678
 110. Realizacja pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2015r.
  Wyświetleń: 667
 111. Procedury programów: Pegaz 2010 oraz Komputer dla Homera 2010.
  Wyświetleń: 657
 112. Informacja o realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2013 roku
  Wyświetleń: 653
 113. Polityka prywatności serwisu www.pcpr.klobuck.pl
  Wyświetleń: 643
 114. Informacja o Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  Wyświetleń: 639
 115. Realizacja programu "Aktywny samorząd" - Moduł II
  Wyświetleń: 618
 116. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 606
 117. Konsultacje z zakresu tworzenia, prowadzenia oraz finansowania spółdzielni socjalnej
  Wyświetleń: 603
 118. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku - "Prowadzenie klubu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych"
  Wyświetleń: 600
 119. Informacja o Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym.pdf
  Wyświetleń: 598
 120. Informacja na temat realizacji Modułu II programu "Aktywny samorząd"
  Wyświetleń: 586
 121. Ostrzeżenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach - Zakup wózka o napędzie elektrycznym - krok po kroku
  Wyświetleń: 584
 122. Ogłoszenie dotyczące Biuletynu Informacji Publicznej PFRON
  Wyświetleń: 579
 123. Wolny sprzęt do użyczenia
  Wyświetleń: 579
 124. Informacja o Ośrodku Szkolno - wychowawczego dla dzieci Niewidomych w Laskach
  Wyświetleń: 571
 125. ogłoszenie dotyczące konsultacji
  Wyświetleń: 556
 126. Procedury i nabór wniosków w ramach programu JUNIOR
  Wyświetleń: 553
 127. Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym
  Wyświetleń: 543
 128. Procedury i nabór wniosków w ramach programu Pegaz 2010 obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
  Wyświetleń: 540
 129. Procedury i nabór wniosków w ramach programy Pitagoras
  Wyświetleń: 534
 130. Zmiana danych kontaktowych z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 533
 131. Informacja dotycząca dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
  Wyświetleń: 512
 132. Komunikat w sprawie terminu składania wniosków Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.docx
  Wyświetleń: 511
 133. Procedury organizacyjne w zakresie rozpatrywania wniosków dotyczących dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych oraz ustalenia kryteriów przyznawania dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.
  Wyświetleń: 501
 134. Zarządzenie Nr 1/2010 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ...
  Wyświetleń: 433
 135. Klub dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 358
 136. Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym
  Wyświetleń: 341
 137. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020
  Wyświetleń: 267
 138. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim (IV) - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 205
 139. Nabór do Dziennego Domu "Senior+" w Kłobucku
  Wyświetleń: 201
 140. Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego na lata 2019 - 2025"
  Wyświetleń: 90
 141. Zaproszenie na Piknik integracyjny ze Stowarzyszeniem "Mila i Przyjaciele"
  Wyświetleń: 69
 142. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 64
Metryczka
 • wytworzono:
  08-08-2014
  przez: Tomasz Sobiś
 • opublikowano:
  08-08-2014 09:32
  przez: Tomasz Sobiś
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  odwiedzin: 2314
Dane jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Skorupki 46
NIP: 574-18-38-957 REGON: 151516130

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 05 23
fax: 34 310 05 24
e-mail: pcpr@klobuck.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×