Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
832065787637678793458538605971436274695039330
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
71067699160789212668365045229589565161593656909182
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
44823284136951261959097610466952598825775776058278
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
279834044313356374933008295428602943425937404129
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
165812843348184419361280208523132355268625432715
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000046536127912431353
 1. Zamówienia poniżej 30.000 EURO
  Wyświetleń: 42263
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 36735
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 27839
 4. Programy
  Wyświetleń: 10013
 5. Orzekanie o niepełnosprawności
  Wyświetleń: 8106
 6. Komunikaty
  Wyświetleń: 5419
 7. Rehabilitacja społeczna
  Wyświetleń: 5408
 8. Warsztaty Terapii Zajęciowej
  Wyświetleń: 5101
 9. Informacja na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 r.
  Wyświetleń: 4992
 10. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 4971
 11. Komunikaty
  Wyświetleń: 4280
 12. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 4159
 13. Powiatowa Społeczna Rada d/s Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3818
 14. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 3424
 15. Wnioski
  Wyświetleń: 3363
 16. zapytanie ofertowe - szkolenia/kursy zawodowe
  Wyświetleń: 3296
 17. Pomoc Dziecku i Rodzinie
  Wyświetleń: 3287
 18. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym z organizacji pieczy zastępczej za 2013 rok
  Wyświetleń: 3273
 19. Zapytanie ofertowe - zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń / kursów zawodowych
  Wyświetleń: 3095
 20. Wykorzystanie środków PFRON
  Wyświetleń: 3050
 21. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 2898
 22. Dostęp Do Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 2838
 23. Sprawozdania
  Wyświetleń: 2729
 24. Budżet PCPR na 2015 rok
  Wyświetleń: 2704
 25. Dane podstawowe
  Wyświetleń: 2697
 26. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2548
 27. Uwaga! Adresaci pilotażowego programu
  Wyświetleń: 2520
 28. Personel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2516
 29. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku za 2012 rok
  Wyświetleń: 2507
 30. Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  Wyświetleń: 2436
 31. Nabór na stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 2398
 32. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2248
 33. Ogłoszenie o wynikach II etapu naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2220
 34. Budżet
  Wyświetleń: 2209
 35. Personel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2201
 36. Możliwość pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
  Wyświetleń: 2192
 37. Kompetencje jednostki
  Wyświetleń: 2188
 38. Rejestr Skarg i Wniosków
  Wyświetleń: 2147
 39. PFRON
  Wyświetleń: 2087
 40. Podstawa prawna działania
  Wyświetleń: 2075
 41. Wykorzystanie środków PFRON za 2014r.
  Wyświetleń: 2038
 42. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2019
 43. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1953
 44. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1950
 45. Kodeks Etyki Pracowników
  Wyświetleń: 1926
 46. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2008 rok
  Wyświetleń: 1891
 47. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1876
 48. Pomoc dziecku i rodzinie
  Wyświetleń: 1858
 49. Uchwały i Zarządzenia
  Wyświetleń: 1822
 50. Mienie
  Wyświetleń: 1806
 51. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1746
 52. Komunkiat w sprawie realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami II
  Wyświetleń: 1740
 53. Inne informacje publiczne
  Wyświetleń: 1724
 54. Kodeks Etyki Pracowników
  Wyświetleń: 1722
 55. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1684
 56. Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego na lata 2012 - 2018
  Wyświetleń: 1633
 57. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1608
 58. Rejestr skarg i wniosków
  Wyświetleń: 1597
 59. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1586
 60. Aktywny Samorząd
  Wyświetleń: 1567
 61. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1521
 62. Punkt Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku
  Wyświetleń: 1515
 63. Realizacja Programu wyrównywania różnic między regionami III
  Wyświetleń: 1466
 64. Projekt - Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Powiatu Kłobuckiego na lata 2014-2020 - KONSULTACJE SPOŁECZNE
  Wyświetleń: 1424
 65. Realizacja Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1385
 66. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku za 2014r.
  Wyświetleń: 1297
 67. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłobuckiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 1275
 68. Program "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego"
  Wyświetleń: 1273
 69. Oferta pracy dla osób posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1268
 70. Program Wyrównywania różnic między regionami III
  Wyświetleń: 1260
 71. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2015 rok
  Wyświetleń: 1255
 72. Konkurs Lady D
  Wyświetleń: 1237
 73. Ogłoszenie - nabór na stanowisko psychologa
  Wyświetleń: 1232
 74. Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów / treningów z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych
  Wyświetleń: 1228
 75. Oferta - usługa przeprowadzenia warsztatów / treningów umiejetnosci społecznych
  Wyświetleń: 1189
 76. Wykorzystanie środków PFRON za 2012 rok
  Wyświetleń: 1157
 77. Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia:zajęć o tematyce przemocy w rodzinie, konsultacji psychoterapeutycznych, terapii uzależnień i konsultacji psychologicznych
  Wyświetleń: 1154
 78. Oferta - prowadzenie doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 1139
 79. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014
  Wyświetleń: 1135
 80. Zmiany w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1125
 81. Rodzinna Piecza Zastępcza
  Wyświetleń: 1117
 82. Rodzinna Piecza Zastępcza
  Wyświetleń: 1081
 83. Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1080
 84. Wsparcie Rodzin Zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka
  Wyświetleń: 1063
 85. Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych
  Wyświetleń: 1056
 86. Oferta - prowadzenie doradztwa psychologicznego
  Wyświetleń: 1030
 87. informacja o godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w dniu 18.04.2014r.
  Wyświetleń: 1026
 88. Sprzęt ortopedyczny do bezpłatnego użyczenia
  Wyświetleń: 1017
 89. Podział środków finansowych PFRON za rok 2009
  Wyświetleń: 1002
 90. Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  Wyświetleń: 995
 91. Porady psychologa w ramach pieczy zastepczej
  Wyświetleń: 957
 92. Zapytanie ofertowe dotyczące konsultacji psychologicznych
  Wyświetleń: 954
 93. Szkolenia rodzin zastępczych
  Wyświetleń: 952
 94. Wykorzystanie za 2007r.
  Wyświetleń: 950
 95. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 950
 96. Szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków w ramach programu Aktywny samorząd w Powiecie Kłobuckim w 2013 r.
  Wyświetleń: 910
 97. Wykorzystanie za 2008r.
  Wyświetleń: 896
 98. Projekt "Szansa na zatrudnienie"
  Wyświetleń: 895
 99. Wykorzystanie środków PFRON za 2013 rok
  Wyświetleń: 895
 100. Wykorzystanie za 2011 r.
  Wyświetleń: 893
 101. Informacja o zmianie godzin pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 890
 102. Ogłoszenie o wynikach I etapu naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 885
 103. Wykorzystanie za 2009 r.
  Wyświetleń: 883
 104. Wykorzystanie za 2010 r.
  Wyświetleń: 865
 105. Program "Technologie dla ochrony środowiska gwarantem zatrudnienia"
  Wyświetleń: 833
 106. Informacja dotycząca środków finansowych z PFRON
  Wyświetleń: 812
 107. Informacja o możliwości korzystania z ulg i o uprawnieniach podatkowych dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 800
 108. Ogłoszenie dotyczące realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd
  Wyświetleń: 788
 109. Komunikat w sprawie realizacji przez Powiat Kłobucki projektu dofinansowanego ze środków EFS Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla niepełnosprawnych mieszkaców powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 738
 110. Realizacja pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2015r.
  Wyświetleń: 726
 111. Informacja o realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2013 roku
  Wyświetleń: 724
 112. Procedury programów: Pegaz 2010 oraz Komputer dla Homera 2010.
  Wyświetleń: 714
 113. Informacja o Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  Wyświetleń: 704
 114. Polityka prywatności serwisu www.pcpr.klobuck.pl
  Wyświetleń: 700
 115. Realizacja programu "Aktywny samorząd" - Moduł II
  Wyświetleń: 692
 116. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku - "Prowadzenie klubu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych"
  Wyświetleń: 673
 117. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 663
 118. Konsultacje z zakresu tworzenia, prowadzenia oraz finansowania spółdzielni socjalnej
  Wyświetleń: 660
 119. Informacja o Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym.pdf
  Wyświetleń: 650
 120. Ostrzeżenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach - Zakup wózka o napędzie elektrycznym - krok po kroku
  Wyświetleń: 650
 121. Informacja na temat realizacji Modułu II programu "Aktywny samorząd"
  Wyświetleń: 647
 122. Informacja o Ośrodku Szkolno - wychowawczego dla dzieci Niewidomych w Laskach
  Wyświetleń: 641
 123. Ogłoszenie dotyczące Biuletynu Informacji Publicznej PFRON
  Wyświetleń: 638
 124. Wolny sprzęt do użyczenia
  Wyświetleń: 636
 125. ogłoszenie dotyczące konsultacji
  Wyświetleń: 617
 126. Procedury i nabór wniosków w ramach programu JUNIOR
  Wyświetleń: 614
 127. Procedury i nabór wniosków w ramach programu Pegaz 2010 obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
  Wyświetleń: 600
 128. Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym
  Wyświetleń: 598
 129. Procedury i nabór wniosków w ramach programy Pitagoras
  Wyświetleń: 594
 130. Zmiana danych kontaktowych z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 577
 131. Komunikat w sprawie terminu składania wniosków Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.docx
  Wyświetleń: 571
 132. Informacja dotycząca dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
  Wyświetleń: 567
 133. Procedury organizacyjne w zakresie rozpatrywania wniosków dotyczących dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych oraz ustalenia kryteriów przyznawania dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.
  Wyświetleń: 567
 134. Klub dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 508
 135. Zarządzenie Nr 1/2010 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ...
  Wyświetleń: 481
 136. Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym
  Wyświetleń: 402
 137. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim (IV) - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 349
 138. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020
  Wyświetleń: 335
 139. Nabór do Dziennego Domu "Senior+" w Kłobucku
  Wyświetleń: 315
 140. Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego na lata 2019 - 2025"
  Wyświetleń: 214
 141. Zaproszenie na Piknik integracyjny ze Stowarzyszeniem "Mila i Przyjaciele"
  Wyświetleń: 149
 142. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 131
 143. Możliwość ubiegania się o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  Wyświetleń: 67
Metryczka
 • wytworzono:
  08-08-2014
  przez: Tomasz Sobiś
 • opublikowano:
  08-08-2014 09:32
  przez: Tomasz Sobiś
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  odwiedzin: 2548
Dane jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Skorupki 46
NIP: 574-18-38-957 REGON: 151516130

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 05 23
fax: 34 310 05 24
e-mail: pcpr@klobuck.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×