Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
832065787637678793458538605971432915000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
71067699160789212668365045229589565161593656909182
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
44823284136951261959097610466952598825775776058278
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
279834044313356374933008295428602943425937404129
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
165812843348184419361280208523132355268625432715
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000046536127912431353
 1. Zamówienia poniżej 30.000 EURO
  Wyświetleń: 39829
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 35593
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 26585
 4. Programy
  Wyświetleń: 9430
 5. Orzekanie o niepełnosprawności
  Wyświetleń: 7792
 6. Rehabilitacja społeczna
  Wyświetleń: 5260
 7. Komunikaty
  Wyświetleń: 5026
 8. Warsztaty Terapii Zajęciowej
  Wyświetleń: 4947
 9. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 4789
 10. Informacja na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 r.
  Wyświetleń: 4676
 11. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 4017
 12. Komunikaty
  Wyświetleń: 4002
 13. Powiatowa Społeczna Rada d/s Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3730
 14. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 3294
 15. Wnioski
  Wyświetleń: 3269
 16. zapytanie ofertowe - szkolenia/kursy zawodowe
  Wyświetleń: 3222
 17. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym z organizacji pieczy zastępczej za 2013 rok
  Wyświetleń: 3220
 18. Pomoc Dziecku i Rodzinie
  Wyświetleń: 3195
 19. Zapytanie ofertowe - zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń / kursów zawodowych
  Wyświetleń: 3043
 20. Wykorzystanie środków PFRON
  Wyświetleń: 2955
 21. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 2763
 22. Dostęp Do Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 2753
 23. Budżet PCPR na 2015 rok
  Wyświetleń: 2647
 24. Sprawozdania
  Wyświetleń: 2645
 25. Dane podstawowe
  Wyświetleń: 2634
 26. Uwaga! Adresaci pilotażowego programu
  Wyświetleń: 2488
 27. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku za 2012 rok
  Wyświetleń: 2472
 28. Personel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2455
 29. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2416
 30. Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  Wyświetleń: 2396
 31. Nabór na stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 2312
 32. Budżet
  Wyświetleń: 2158
 33. Możliwość pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
  Wyświetleń: 2148
 34. Ogłoszenie o wynikach II etapu naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2148
 35. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2147
 36. Personel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2090
 37. Kompetencje jednostki
  Wyświetleń: 2087
 38. Rejestr Skarg i Wniosków
  Wyświetleń: 2044
 39. Podstawa prawna działania
  Wyświetleń: 2023
 40. PFRON
  Wyświetleń: 2006
 41. Wykorzystanie środków PFRON za 2014r.
  Wyświetleń: 2002
 42. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1932
 43. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1871
 44. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1860
 45. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2008 rok
  Wyświetleń: 1858
 46. Kodeks Etyki Pracowników
  Wyświetleń: 1853
 47. Pomoc dziecku i rodzinie
  Wyświetleń: 1808
 48. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1793
 49. Uchwały i Zarządzenia
  Wyświetleń: 1771
 50. Mienie
  Wyświetleń: 1767
 51. Komunkiat w sprawie realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami II
  Wyświetleń: 1701
 52. Inne informacje publiczne
  Wyświetleń: 1677
 53. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1664
 54. Kodeks Etyki Pracowników
  Wyświetleń: 1651
 55. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1641
 56. Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego na lata 2012 - 2018
  Wyświetleń: 1593
 57. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1558
 58. Rejestr skarg i wniosków
  Wyświetleń: 1552
 59. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1508
 60. Aktywny Samorząd
  Wyświetleń: 1470
 61. Punkt Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku
  Wyświetleń: 1452
 62. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1441
 63. Realizacja Programu wyrównywania różnic między regionami III
  Wyświetleń: 1426
 64. Projekt - Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Powiatu Kłobuckiego na lata 2014-2020 - KONSULTACJE SPOŁECZNE
  Wyświetleń: 1394
 65. Realizacja Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1333
 66. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku za 2014r.
  Wyświetleń: 1252
 67. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłobuckiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 1226
 68. Program "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego"
  Wyświetleń: 1223
 69. Program Wyrównywania różnic między regionami III
  Wyświetleń: 1215
 70. Oferta pracy dla osób posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1208
 71. Konkurs Lady D
  Wyświetleń: 1195
 72. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2015 rok
  Wyświetleń: 1191
 73. Ogłoszenie - nabór na stanowisko psychologa
  Wyświetleń: 1187
 74. Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów / treningów z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych
  Wyświetleń: 1168
 75. Oferta - usługa przeprowadzenia warsztatów / treningów umiejetnosci społecznych
  Wyświetleń: 1148
 76. Wykorzystanie środków PFRON za 2012 rok
  Wyświetleń: 1119
 77. Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia:zajęć o tematyce przemocy w rodzinie, konsultacji psychoterapeutycznych, terapii uzależnień i konsultacji psychologicznych
  Wyświetleń: 1111
 78. Oferta - prowadzenie doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 1099
 79. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014
  Wyświetleń: 1095
 80. Zmiany w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1089
 81. Rodzinna Piecza Zastępcza
  Wyświetleń: 1074
 82. Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1045
 83. Rodzinna Piecza Zastępcza
  Wyświetleń: 1040
 84. Wsparcie Rodzin Zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka
  Wyświetleń: 1040
 85. Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych
  Wyświetleń: 1016
 86. informacja o godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w dniu 18.04.2014r.
  Wyświetleń: 992
 87. Oferta - prowadzenie doradztwa psychologicznego
  Wyświetleń: 983
 88. Sprzęt ortopedyczny do bezpłatnego użyczenia
  Wyświetleń: 972
 89. Podział środków finansowych PFRON za rok 2009
  Wyświetleń: 962
 90. Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  Wyświetleń: 955
 91. Szkolenia rodzin zastępczych
  Wyświetleń: 923
 92. Porady psychologa w ramach pieczy zastepczej
  Wyświetleń: 914
 93. Zapytanie ofertowe dotyczące konsultacji psychologicznych
  Wyświetleń: 914
 94. Wykorzystanie za 2007r.
  Wyświetleń: 913
 95. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 910
 96. Szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków w ramach programu Aktywny samorząd w Powiecie Kłobuckim w 2013 r.
  Wyświetleń: 872
 97. Wykorzystanie za 2008r.
  Wyświetleń: 863
 98. Wykorzystanie za 2011 r.
  Wyświetleń: 859
 99. Informacja o zmianie godzin pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 858
 100. Wykorzystanie środków PFRON za 2013 rok
  Wyświetleń: 857
 101. Projekt "Szansa na zatrudnienie"
  Wyświetleń: 856
 102. Wykorzystanie za 2009 r.
  Wyświetleń: 852
 103. Ogłoszenie o wynikach I etapu naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 828
 104. Wykorzystanie za 2010 r.
  Wyświetleń: 823
 105. Program "Technologie dla ochrony środowiska gwarantem zatrudnienia"
  Wyświetleń: 787
 106. Informacja dotycząca środków finansowych z PFRON
  Wyświetleń: 780
 107. Informacja o możliwości korzystania z ulg i o uprawnieniach podatkowych dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 758
 108. Ogłoszenie dotyczące realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd
  Wyświetleń: 751
 109. Komunikat w sprawie realizacji przez Powiat Kłobucki projektu dofinansowanego ze środków EFS Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla niepełnosprawnych mieszkaców powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 706
 110. Realizacja pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2015r.
  Wyświetleń: 697
 111. Informacja o realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2013 roku
  Wyświetleń: 687
 112. Procedury programów: Pegaz 2010 oraz Komputer dla Homera 2010.
  Wyświetleń: 682
 113. Informacja o Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  Wyświetleń: 671
 114. Polityka prywatności serwisu www.pcpr.klobuck.pl
  Wyświetleń: 669
 115. Realizacja programu "Aktywny samorząd" - Moduł II
  Wyświetleń: 651
 116. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku - "Prowadzenie klubu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych"
  Wyświetleń: 634
 117. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 633
 118. Konsultacje z zakresu tworzenia, prowadzenia oraz finansowania spółdzielni socjalnej
  Wyświetleń: 628
 119. Informacja o Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym.pdf
  Wyświetleń: 625
 120. Informacja na temat realizacji Modułu II programu "Aktywny samorząd"
  Wyświetleń: 619
 121. Ostrzeżenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach - Zakup wózka o napędzie elektrycznym - krok po kroku
  Wyświetleń: 614
 122. Informacja o Ośrodku Szkolno - wychowawczego dla dzieci Niewidomych w Laskach
  Wyświetleń: 607
 123. Wolny sprzęt do użyczenia
  Wyświetleń: 606
 124. Ogłoszenie dotyczące Biuletynu Informacji Publicznej PFRON
  Wyświetleń: 605
 125. Procedury i nabór wniosków w ramach programu JUNIOR
  Wyświetleń: 587
 126. ogłoszenie dotyczące konsultacji
  Wyświetleń: 581
 127. Procedury i nabór wniosków w ramach programu Pegaz 2010 obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
  Wyświetleń: 568
 128. Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym
  Wyświetleń: 565
 129. Procedury i nabór wniosków w ramach programy Pitagoras
  Wyświetleń: 565
 130. Zmiana danych kontaktowych z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 552
 131. Komunikat w sprawie terminu składania wniosków Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.docx
  Wyświetleń: 545
 132. Informacja dotycząca dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
  Wyświetleń: 535
 133. Procedury organizacyjne w zakresie rozpatrywania wniosków dotyczących dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych oraz ustalenia kryteriów przyznawania dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.
  Wyświetleń: 531
 134. Zarządzenie Nr 1/2010 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ...
  Wyświetleń: 457
 135. Klub dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 403
 136. Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym
  Wyświetleń: 368
 137. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020
  Wyświetleń: 299
 138. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim (IV) - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 280
 139. Nabór do Dziennego Domu "Senior+" w Kłobucku
  Wyświetleń: 245
 140. Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego na lata 2019 - 2025"
  Wyświetleń: 149
 141. Zaproszenie na Piknik integracyjny ze Stowarzyszeniem "Mila i Przyjaciele"
  Wyświetleń: 101
 142. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 92
 143. Możliwość ubiegania się o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  Wyświetleń: 23
Metryczka
 • wytworzono:
  08-08-2014
  przez: Tomasz Sobiś
 • opublikowano:
  08-08-2014 09:32
  przez: Tomasz Sobiś
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  odwiedzin: 2416
Dane jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Skorupki 46
NIP: 574-18-38-957 REGON: 151516130

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 05 23
fax: 34 310 05 24
e-mail: pcpr@klobuck.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×