Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
832065787637678748290000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
71067699160789212668365045229589565161593656909182
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
44823284136951261959097610466952598825775776058278
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
279834044313356374933008295428602943425937404129
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
165812843348184419361280208523132355268625432715
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000046536127912431353
 1. Zamówienia poniżej 30.000 EURO
  Wyświetleń: 35012
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 33916
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 24347
 4. Programy
  Wyświetleń: 8420
 5. Orzekanie o niepełnosprawności
  Wyświetleń: 7237
 6. Rehabilitacja społeczna
  Wyświetleń: 4902
 7. Warsztaty Terapii Zajęciowej
  Wyświetleń: 4674
 8. Komunikaty
  Wyświetleń: 4580
 9. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 4442
 10. Informacja na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 r.
  Wyświetleń: 4344
 11. Powiatowa Społeczna Rada d/s Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3561
 12. Komunikaty
  Wyświetleń: 3429
 13. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym z organizacji pieczy zastępczej za 2013 rok
  Wyświetleń: 3111
 14. Wnioski
  Wyświetleń: 3090
 15. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3081
 16. zapytanie ofertowe - szkolenia/kursy zawodowe
  Wyświetleń: 3078
 17. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 3041
 18. Pomoc Dziecku i Rodzinie
  Wyświetleń: 2960
 19. Zapytanie ofertowe - zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń / kursów zawodowych
  Wyświetleń: 2917
 20. Wykorzystanie środków PFRON
  Wyświetleń: 2696
 21. Dostęp Do Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 2577
 22. Budżet PCPR na 2015 rok
  Wyświetleń: 2563
 23. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 2507
 24. Dane podstawowe
  Wyświetleń: 2495
 25. Sprawozdania
  Wyświetleń: 2414
 26. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku za 2012 rok
  Wyświetleń: 2403
 27. Personel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2327
 28. Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  Wyświetleń: 2321
 29. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2194
 30. Uwaga! Adresaci pilotażowego programu
  Wyświetleń: 2181
 31. Nabór na stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 2128
 32. Budżet
  Wyświetleń: 2055
 33. Ogłoszenie o wynikach II etapu naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2001
 34. Wykorzystanie środków PFRON za 2014r.
  Wyświetleń: 1913
 35. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1906
 36. Kompetencje jednostki
  Wyświetleń: 1905
 37. Personel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1899
 38. Podstawa prawna działania
  Wyświetleń: 1886
 39. Rejestr Skarg i Wniosków
  Wyświetleń: 1846
 40. PFRON
  Wyświetleń: 1845
 41. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2008 rok
  Wyświetleń: 1797
 42. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1780
 43. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1725
 44. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1689
 45. Kodeks Etyki Pracowników
  Wyświetleń: 1682
 46. Pomoc dziecku i rodzinie
  Wyświetleń: 1661
 47. Mienie
  Wyświetleń: 1645
 48. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1621
 49. Komunkiat w sprawie realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami II
  Wyświetleń: 1611
 50. Uchwały i Zarządzenia
  Wyświetleń: 1586
 51. Inne informacje publiczne
  Wyświetleń: 1537
 52. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1536
 53. Kodeks Etyki Pracowników
  Wyświetleń: 1535
 54. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1524
 55. Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego na lata 2012 - 2018
  Wyświetleń: 1500
 56. Możliwość pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
  Wyświetleń: 1480
 57. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1448
 58. Rejestr skarg i wniosków
  Wyświetleń: 1433
 59. Aktywny Samorząd
  Wyświetleń: 1357
 60. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1349
 61. Realizacja Programu wyrównywania różnic między regionami III
  Wyświetleń: 1343
 62. Punkt Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku
  Wyświetleń: 1341
 63. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1294
 64. Realizacja Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1253
 65. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłobuckiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 1158
 66. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku za 2014r.
  Wyświetleń: 1155
 67. Program "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego"
  Wyświetleń: 1129
 68. Program Wyrównywania różnic między regionami III
  Wyświetleń: 1121
 69. Ogłoszenie - nabór na stanowisko psychologa
  Wyświetleń: 1112
 70. Oferta pracy dla osób posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1109
 71. Konkurs Lady D
  Wyświetleń: 1093
 72. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2015 rok
  Wyświetleń: 1075
 73. Oferta - usługa przeprowadzenia warsztatów / treningów umiejetnosci społecznych
  Wyświetleń: 1058
 74. Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów / treningów z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych
  Wyświetleń: 1054
 75. Wykorzystanie środków PFRON za 2012 rok
  Wyświetleń: 1036
 76. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014
  Wyświetleń: 1020
 77. Zmiany w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1014
 78. Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia:zajęć o tematyce przemocy w rodzinie, konsultacji psychoterapeutycznych, terapii uzależnień i konsultacji psychologicznych
  Wyświetleń: 1003
 79. Oferta - prowadzenie doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 995
 80. Wsparcie Rodzin Zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka
  Wyświetleń: 982
 81. Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 966
 82. Rodzinna Piecza Zastępcza
  Wyświetleń: 965
 83. Rodzinna Piecza Zastępcza
  Wyświetleń: 938
 84. Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych
  Wyświetleń: 923
 85. Oferta - prowadzenie doradztwa psychologicznego
  Wyświetleń: 898
 86. Sprzęt ortopedyczny do bezpłatnego użyczenia
  Wyświetleń: 888
 87. Podział środków finansowych PFRON za rok 2009
  Wyświetleń: 879
 88. Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  Wyświetleń: 853
 89. Szkolenia rodzin zastępczych
  Wyświetleń: 851
 90. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 828
 91. Wykorzystanie za 2007r.
  Wyświetleń: 825
 92. Zapytanie ofertowe dotyczące konsultacji psychologicznych
  Wyświetleń: 824
 93. Porady psychologa w ramach pieczy zastepczej
  Wyświetleń: 823
 94. Szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków w ramach programu Aktywny samorząd w Powiecie Kłobuckim w 2013 r.
  Wyświetleń: 805
 95. Wykorzystanie środków PFRON za 2013 rok
  Wyświetleń: 788
 96. Wykorzystanie za 2011 r.
  Wyświetleń: 783
 97. Wykorzystanie za 2009 r.
  Wyświetleń: 779
 98. Projekt "Szansa na zatrudnienie"
  Wyświetleń: 778
 99. Wykorzystanie za 2008r.
  Wyświetleń: 778
 100. Wykorzystanie za 2010 r.
  Wyświetleń: 748
 101. Informacja dotycząca środków finansowych z PFRON
  Wyświetleń: 731
 102. Program "Technologie dla ochrony środowiska gwarantem zatrudnienia"
  Wyświetleń: 717
 103. Ogłoszenie o wynikach I etapu naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 713
 104. Ogłoszenie dotyczące realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd
  Wyświetleń: 685
 105. Projekt - Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Powiatu Kłobuckiego na lata 2014-2020 - KONSULTACJE SPOŁECZNE
  Wyświetleń: 673
 106. informacja o godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w dniu 18.04.2014r.
  Wyświetleń: 666
 107. Informacja o możliwości korzystania z ulg i o uprawnieniach podatkowych dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 666
 108. Informacja o zmianie godzin pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 647
 109. Realizacja pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2015r.
  Wyświetleń: 636
 110. Komunikat w sprawie realizacji przez Powiat Kłobucki projektu dofinansowanego ze środków EFS Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla niepełnosprawnych mieszkaców powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 635
 111. Procedury programów: Pegaz 2010 oraz Komputer dla Homera 2010.
  Wyświetleń: 625
 112. Informacja o realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2013 roku
  Wyświetleń: 618
 113. Polityka prywatności serwisu www.pcpr.klobuck.pl
  Wyświetleń: 606
 114. Informacja o Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  Wyświetleń: 601
 115. Konsultacje z zakresu tworzenia, prowadzenia oraz finansowania spółdzielni socjalnej
  Wyświetleń: 577
 116. Realizacja programu "Aktywny samorząd" - Moduł II
  Wyświetleń: 569
 117. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 567
 118. Informacja o Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym.pdf
  Wyświetleń: 566
 119. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku - "Prowadzenie klubu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych"
  Wyświetleń: 564
 120. Ogłoszenie dotyczące Biuletynu Informacji Publicznej PFRON
  Wyświetleń: 554
 121. Informacja na temat realizacji Modułu II programu "Aktywny samorząd"
  Wyświetleń: 547
 122. Ostrzeżenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach - Zakup wózka o napędzie elektrycznym - krok po kroku
  Wyświetleń: 547
 123. Wolny sprzęt do użyczenia
  Wyświetleń: 544
 124. Informacja o Ośrodku Szkolno - wychowawczego dla dzieci Niewidomych w Laskach
  Wyświetleń: 534
 125. ogłoszenie dotyczące konsultacji
  Wyświetleń: 532
 126. Procedury i nabór wniosków w ramach programu JUNIOR
  Wyświetleń: 521
 127. Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym
  Wyświetleń: 513
 128. Procedury i nabór wniosków w ramach programu Pegaz 2010 obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
  Wyświetleń: 512
 129. Procedury i nabór wniosków w ramach programy Pitagoras
  Wyświetleń: 506
 130. Zmiana danych kontaktowych z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 506
 131. Komunikat w sprawie terminu składania wniosków Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.docx
  Wyświetleń: 479
 132. Informacja dotycząca dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
  Wyświetleń: 478
 133. Procedury organizacyjne w zakresie rozpatrywania wniosków dotyczących dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych oraz ustalenia kryteriów przyznawania dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.
  Wyświetleń: 470
 134. Zarządzenie Nr 1/2010 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ...
  Wyświetleń: 401
 135. Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym
  Wyświetleń: 314
 136. Klub dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 313
 137. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020
  Wyświetleń: 231
 138. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim (IV) - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 170
 139. Nabór do Dziennego Domu "Senior+" w Kłobucku
  Wyświetleń: 156
 140. Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego na lata 2019 - 2025"
  Wyświetleń: 43
 141. Zaproszenie na Piknik integracyjny ze Stowarzyszeniem "Mila i Przyjaciele"
  Wyświetleń: 34
 142. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 31
Metryczka
 • wytworzono:
  08-08-2014
  przez: Tomasz Sobiś
 • opublikowano:
  08-08-2014 09:32
  przez: Tomasz Sobiś
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  odwiedzin: 2194
Dane jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Skorupki 46
NIP: 574-18-38-957 REGON: 151516130

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 05 23
fax: 34 310 05 24
e-mail: pcpr@klobuck.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×