Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
898574181099110780198951023195431962810488661500
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1532368087905635375806680897079527576761284109762
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8266652475696731926984696013708062246895646610121
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
70397642159069081663164355178585764701584456419106
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
44363243135871252158397544462251978755770175508208
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
276633734291353374562991293028482921422937214109
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
164912792405182219201276206222982338265925232681
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000046534127512371346
 1. Zamówienia poniżej 30.000 EURO
  Wyświetleń: 68686
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 49872
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 47676
 4. Programy
  Wyświetleń: 17337
 5. Orzekanie o niepełnosprawności
  Wyświetleń: 13591
 6. Komunikaty
  Wyświetleń: 10272
 7. Rehabilitacja społeczna
  Wyświetleń: 8689
 8. Informacja na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021r.
  Wyświetleń: 8304
 9. Komunikaty
  Wyświetleń: 8138
 10. Warsztaty Terapii Zajęciowej
  Wyświetleń: 7933
 11. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 7575
 12. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 6942
 13. Powiatowa Społeczna Rada d/s Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 5480
 14. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 5301
 15. Wnioski
  Wyświetleń: 5240
 16. Pomoc Dziecku i Rodzinie
  Wyświetleń: 5019
 17. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 4935
 18. Wykorzystanie środków PFRON
  Wyświetleń: 4664
 19. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4575
 20. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4513
 21. zapytanie ofertowe - szkolenia/kursy zawodowe
  Wyświetleń: 4505
 22. Sprawozdania
  Wyświetleń: 4481
 23. Dostęp Do Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 4453
 24. Punkt Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku
  Wyświetleń: 4347
 25. Personel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 4305
 26. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym z organizacji pieczy zastępczej za 2013 rok
  Wyświetleń: 4247
 27. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4175
 28. PFRON
  Wyświetleń: 4173
 29. Kompetencje jednostki
  Wyświetleń: 4138
 30. Zapytanie ofertowe - zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń / kursów zawodowych
  Wyświetleń: 3921
 31. Nabór na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 3827
 32. Dane podstawowe
  Wyświetleń: 3732
 33. Rejestr Skarg i Wniosków
  Wyświetleń: 3686
 34. Personel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 3670
 35. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 3616
 36. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3506
 37. Budżet PCPR na 2015 rok
  Wyświetleń: 3490
 38. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 3389
 39. Kodeks Etyki Pracowników
  Wyświetleń: 3387
 40. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3322
 41. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3318
 42. Budżet
  Wyświetleń: 3312
 43. Ogłoszenie o wynikach II etapu naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 3240
 44. Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  Wyświetleń: 3199
 45. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku za 2012 rok
  Wyświetleń: 3172
 46. Uwaga! Adresaci pilotażowego programu
  Wyświetleń: 3124
 47. Podstawa prawna działania
  Wyświetleń: 3096
 48. Mienie
  Wyświetleń: 2942
 49. Uchwały i Zarządzenia
  Wyświetleń: 2900
 50. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 2871
 51. Możliwość pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
  Wyświetleń: 2869
 52. Kodeks Etyki Pracowników
  Wyświetleń: 2832
 53. Pomoc dziecku i rodzinie
  Wyświetleń: 2750
 54. Inne informacje publiczne
  Wyświetleń: 2747
 55. Aktywny Samorząd
  Wyświetleń: 2675
 56. Realizacja Programu wyrównywania różnic między regionami III
  Wyświetleń: 2597
 57. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2008 rok
  Wyświetleń: 2586
 58. Rejestr skarg i wniosków
  Wyświetleń: 2566
 59. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2512
 60. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2426
 61. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłobuckiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 2409
 62. Komunkiat w sprawie realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami II
  Wyświetleń: 2380
 63. Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego na lata 2012 - 2018
  Wyświetleń: 2376
 64. Konkurs Lady D
  Wyświetleń: 2338
 65. Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów / treningów z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych
  Wyświetleń: 2172
 66. Realizacja Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 2161
 67. Rodzinna Piecza Zastępcza
  Wyświetleń: 2118
 68. Projekt - Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Powiatu Kłobuckiego na lata 2014-2020 - KONSULTACJE SPOŁECZNE
  Wyświetleń: 2101
 69. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2064
 70. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku za 2014r.
  Wyświetleń: 2056
 71. Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia:zajęć o tematyce przemocy w rodzinie, konsultacji psychoterapeutycznych, terapii uzależnień i konsultacji psychologicznych
  Wyświetleń: 2052
 72. Oferta pracy dla osób posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1991
 73. Rodzinna Piecza Zastępcza
  Wyświetleń: 1985
 74. Ogłoszenie - nabór na stanowisko psychologa
  Wyświetleń: 1959
 75. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2015 rok
  Wyświetleń: 1942
 76. Ogłoszenie o wynikach I etapu naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 1916
 77. Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  Wyświetleń: 1912
 78. Zapytanie ofertowe dotyczące konsultacji psychologicznych
  Wyświetleń: 1888
 79. Wykorzystanie środków PFRON za 2012 rok
  Wyświetleń: 1873
 80. Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego na lata 2019 - 2025"
  Wyświetleń: 1866
 81. Program Wyrównywania różnic między regionami III
  Wyświetleń: 1828
 82. Porady psychologa w ramach pieczy zastepczej
  Wyświetleń: 1825
 83. Program "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego"
  Wyświetleń: 1811
 84. Wykorzystanie za 2007r.
  Wyświetleń: 1808
 85. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014
  Wyświetleń: 1763
 86. Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1760
 87. Zmiany w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1759
 88. Oferta - prowadzenie doradztwa psychologicznego
  Wyświetleń: 1709
 89. Podział środków finansowych PFRON za rok 2009
  Wyświetleń: 1709
 90. Sprzęt ortopedyczny do bezpłatnego użyczenia
  Wyświetleń: 1707
 91. Oferta - usługa przeprowadzenia warsztatów / treningów umiejetnosci społecznych
  Wyświetleń: 1694
 92. Oferta - prowadzenie doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 1685
 93. informacja o godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w dniu 18.04.2014r.
  Wyświetleń: 1670
 94. Wsparcie Rodzin Zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka
  Wyświetleń: 1664
 95. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzepicach
  Wyświetleń: 1626
 96. Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych
  Wyświetleń: 1618
 97. Wykorzystanie za 2008r.
  Wyświetleń: 1614
 98. Szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków w ramach programu Aktywny samorząd w Powiecie Kłobuckim w 2013 r.
  Wyświetleń: 1592
 99. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku - "Prowadzenie klubu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych"
  Wyświetleń: 1583
 100. Projekt "Szansa na zatrudnienie"
  Wyświetleń: 1565
 101. Wykorzystanie za 2011 r.
  Wyświetleń: 1555
 102. Szkolenia rodzin zastępczych
  Wyświetleń: 1553
 103. Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobomi zakaźnymi
  Wyświetleń: 1552
 104. Wykorzystanie za 2010 r.
  Wyświetleń: 1548
 105. Wykorzystanie za 2009 r.
  Wyświetleń: 1520
 106. Informacja o zmianie godzin pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1491
 107. Klub dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1455
 108. Informacja dotycząca środków finansowych z PFRON
  Wyświetleń: 1454
 109. Informacja o możliwości korzystania z ulg i o uprawnieniach podatkowych dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1450
 110. Komunikat w sprawie realizacji przez Powiat Kłobucki projektu dofinansowanego ze środków EFS Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla niepełnosprawnych mieszkaców powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1418
 111. Informacja o Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  Wyświetleń: 1397
 112. Ogłoszenie dotyczące realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd
  Wyświetleń: 1377
 113. Informacja o realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2013 roku
  Wyświetleń: 1375
 114. Procedury programów: Pegaz 2010 oraz Komputer dla Homera 2010.
  Wyświetleń: 1372
 115. Ostrzeżenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach - Zakup wózka o napędzie elektrycznym - krok po kroku
  Wyświetleń: 1371
 116. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim (IV) - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1359
 117. Realizacja pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2015r.
  Wyświetleń: 1328
 118. Informacja o Ośrodku Szkolno - wychowawczego dla dzieci Niewidomych w Laskach
  Wyświetleń: 1292
 119. Procedury i nabór wniosków w ramach programu JUNIOR
  Wyświetleń: 1286
 120. ogłoszenie dotyczące konsultacji
  Wyświetleń: 1283
 121. Konsultacje z zakresu tworzenia, prowadzenia oraz finansowania spółdzielni socjalnej
  Wyświetleń: 1277
 122. Nabór do Dziennego Domu "Senior+" w Kłobucku
  Wyświetleń: 1277
 123. Wolny sprzęt do użyczenia
  Wyświetleń: 1276
 124. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1266
 125. Procedury i nabór wniosków w ramach programy Pitagoras
  Wyświetleń: 1259
 126. Realizacja programu "Aktywny samorząd" - Moduł II
  Wyświetleń: 1254
 127. Informacja dotycząca dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
  Wyświetleń: 1237
 128. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1234
 129. Polityka prywatności serwisu www.pcpr.klobuck.pl
  Wyświetleń: 1227
 130. Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym
  Wyświetleń: 1221
 131. Komunikat w sprawie terminu składania wniosków Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.docx
  Wyświetleń: 1198
 132. Informacja o Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym.pdf
  Wyświetleń: 1186
 133. Procedury organizacyjne w zakresie rozpatrywania wniosków dotyczących dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych oraz ustalenia kryteriów przyznawania dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.
  Wyświetleń: 1185
 134. Ogłoszenie dotyczące Biuletynu Informacji Publicznej PFRON
  Wyświetleń: 1184
 135. Procedury i nabór wniosków w ramach programu Pegaz 2010 obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
  Wyświetleń: 1173
 136. Zmiana danych kontaktowych z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1145
 137. Zaproszenie na Piknik integracyjny ze Stowarzyszeniem "Mila i Przyjaciele"
  Wyświetleń: 1121
 138. Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym
  Wyświetleń: 1119
 139. Informacja na temat realizacji Modułu II programu "Aktywny samorząd"
  Wyświetleń: 1111
 140. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 1082
 141. Możliwość ubiegania się o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  Wyświetleń: 1061
 142. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020
  Wyświetleń: 1007
 143. Zarządzenie Nr 1/2010 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ...
  Wyświetleń: 965
 144. Nabór na stanowisko urzędnicze - Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 463
 145. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Doradcy do spraw osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 348
 146. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  Wyświetleń: 341
 147. Nabór - na stanowisko fizjoterapeuty
  Wyświetleń: 178
 148. Konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej 29.07.2021 r. godz 10-13
  Wyświetleń: 167
 149. Dostępność
  Wyświetleń: 131