Przejdź do treści strony
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1541468747972640762640000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8320657876376787934585386059714362746950652810222
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
71067699160789212668365045229589565161593656909182
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
44823284136951261959097610466952598825775776058278
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
279834044313356374933008295428602943425937404129
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
165812843348184419361280208523132355268625432715
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000046536127912431353
 1. Zamówienia poniżej 30.000 EURO
  Wyświetleń: 47969
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 39944
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 33254
 4. Programy
  Wyświetleń: 11855
 5. Orzekanie o niepełnosprawności
  Wyświetleń: 9234
 6. Komunikaty
  Wyświetleń: 6564
 7. Rehabilitacja społeczna
  Wyświetleń: 6210
 8. Warsztaty Terapii Zajęciowej
  Wyświetleń: 5845
 9. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 5774
 10. Informacja na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020r.
  Wyświetleń: 5763
 11. Komunikaty
  Wyświetleń: 5363
 12. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 5019
 13. Powiatowa Społeczna Rada d/s Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4235
 14. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 3886
 15. Wnioski
  Wyświetleń: 3740
 16. Pomoc Dziecku i Rodzinie
  Wyświetleń: 3700
 17. zapytanie ofertowe - szkolenia/kursy zawodowe
  Wyświetleń: 3584
 18. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 3553
 19. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym z organizacji pieczy zastępczej za 2013 rok
  Wyświetleń: 3537
 20. Wykorzystanie środków PFRON
  Wyświetleń: 3467
 21. Zapytanie ofertowe - zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń / kursów zawodowych
  Wyświetleń: 3301
 22. Sprawozdania
  Wyświetleń: 3275
 23. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3240
 24. Dostęp Do Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 3215
 25. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3051
 26. Dane podstawowe
  Wyświetleń: 2926
 27. Budżet PCPR na 2015 rok
  Wyświetleń: 2882
 28. Personel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2841
 29. Personel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2758
 30. Nabór na stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 2695
 31. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2684
 32. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku za 2012 rok
  Wyświetleń: 2665
 33. Uwaga! Adresaci pilotażowego programu
  Wyświetleń: 2656
 34. Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  Wyświetleń: 2636
 35. Kompetencje jednostki
  Wyświetleń: 2600
 36. Rejestr Skarg i Wniosków
  Wyświetleń: 2524
 37. Ogłoszenie o wynikach II etapu naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2497
 38. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2492
 39. PFRON
  Wyświetleń: 2469
 40. Budżet
  Wyświetleń: 2393
 41. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2390
 42. Możliwość pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
  Wyświetleń: 2350
 43. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2348
 44. Podstawa prawna działania
  Wyświetleń: 2274
 45. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2257
 46. Kodeks Etyki Pracowników
  Wyświetleń: 2246
 47. Wykorzystanie środków PFRON za 2014r.
  Wyświetleń: 2191
 48. Kodeks Etyki Pracowników
  Wyświetleń: 2135
 49. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2008 rok
  Wyświetleń: 2087
 50. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2086
 51. Pomoc dziecku i rodzinie
  Wyświetleń: 2049
 52. Uchwały i Zarządzenia
  Wyświetleń: 2011
 53. Mienie
  Wyświetleń: 1965
 54. Komunkiat w sprawie realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami II
  Wyświetleń: 1907
 55. Inne informacje publiczne
  Wyświetleń: 1899
 56. Aktywny Samorząd
  Wyświetleń: 1895
 57. Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego na lata 2012 - 2018
  Wyświetleń: 1856
 58. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1848
 59. Punkt Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku
  Wyświetleń: 1840
 60. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1838
 61. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1787
 62. Rejestr skarg i wniosków
  Wyświetleń: 1772
 63. Realizacja Programu wyrównywania różnic między regionami III
  Wyświetleń: 1717
 64. Konkurs Lady D
  Wyświetleń: 1626
 65. Projekt - Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Powiatu Kłobuckiego na lata 2014-2020 - KONSULTACJE SPOŁECZNE
  Wyświetleń: 1591
 66. Realizacja Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1575
 67. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłobuckiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 1504
 68. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku za 2014r.
  Wyświetleń: 1474
 69. Oferta pracy dla osób posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1473
 70. Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów / treningów z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych
  Wyświetleń: 1448
 71. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2015 rok
  Wyświetleń: 1447
 72. Program "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego"
  Wyświetleń: 1420
 73. Program Wyrównywania różnic między regionami III
  Wyświetleń: 1416
 74. Ogłoszenie - nabór na stanowisko psychologa
  Wyświetleń: 1385
 75. Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia:zajęć o tematyce przemocy w rodzinie, konsultacji psychoterapeutycznych, terapii uzależnień i konsultacji psychologicznych
  Wyświetleń: 1325
 76. Oferta - usługa przeprowadzenia warsztatów / treningów umiejetnosci społecznych
  Wyświetleń: 1318
 77. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014
  Wyświetleń: 1307
 78. Wykorzystanie środków PFRON za 2012 rok
  Wyświetleń: 1303
 79. Zmiany w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1291
 80. Oferta - prowadzenie doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 1282
 81. Rodzinna Piecza Zastępcza
  Wyświetleń: 1280
 82. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1279
 83. Rodzinna Piecza Zastępcza
  Wyświetleń: 1263
 84. Wsparcie Rodzin Zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka
  Wyświetleń: 1236
 85. Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1223
 86. Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych
  Wyświetleń: 1184
 87. Oferta - prowadzenie doradztwa psychologicznego
  Wyświetleń: 1182
 88. informacja o godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w dniu 18.04.2014r.
  Wyświetleń: 1177
 89. Sprzęt ortopedyczny do bezpłatnego użyczenia
  Wyświetleń: 1174
 90. Wykorzystanie za 2007r.
  Wyświetleń: 1160
 91. Podział środków finansowych PFRON za rok 2009
  Wyświetleń: 1151
 92. Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  Wyświetleń: 1149
 93. Porady psychologa w ramach pieczy zastepczej
  Wyświetleń: 1145
 94. Ogłoszenie o wynikach I etapu naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 1141
 95. Zapytanie ofertowe dotyczące konsultacji psychologicznych
  Wyświetleń: 1135
 96. Wykorzystanie za 2008r.
  Wyświetleń: 1088
 97. Szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków w ramach programu Aktywny samorząd w Powiecie Kłobuckim w 2013 r.
  Wyświetleń: 1071
 98. Szkolenia rodzin zastępczych
  Wyświetleń: 1069
 99. Projekt "Szansa na zatrudnienie"
  Wyświetleń: 1052
 100. Wykorzystanie środków PFRON za 2013 rok
  Wyświetleń: 1041
 101. Informacja o zmianie godzin pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1036
 102. Wykorzystanie za 2011 r.
  Wyświetleń: 1033
 103. Wykorzystanie za 2010 r.
  Wyświetleń: 1013
 104. Wykorzystanie za 2009 r.
  Wyświetleń: 1001
 105. Program "Technologie dla ochrony środowiska gwarantem zatrudnienia"
  Wyświetleń: 988
 106. Informacja dotycząca środków finansowych z PFRON
  Wyświetleń: 968
 107. Informacja o możliwości korzystania z ulg i o uprawnieniach podatkowych dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 960
 108. Ogłoszenie dotyczące realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd
  Wyświetleń: 923
 109. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku - "Prowadzenie klubu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych"
  Wyświetleń: 921
 110. Komunikat w sprawie realizacji przez Powiat Kłobucki projektu dofinansowanego ze środków EFS Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla niepełnosprawnych mieszkaców powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 893
 111. Informacja o realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2013 roku
  Wyświetleń: 891
 112. Informacja o Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  Wyświetleń: 883
 113. Procedury programów: Pegaz 2010 oraz Komputer dla Homera 2010.
  Wyświetleń: 881
 114. Realizacja pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2015r.
  Wyświetleń: 841
 115. Realizacja programu "Aktywny samorząd" - Moduł II
  Wyświetleń: 837
 116. Ostrzeżenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach - Zakup wózka o napędzie elektrycznym - krok po kroku
  Wyświetleń: 831
 117. Konsultacje z zakresu tworzenia, prowadzenia oraz finansowania spółdzielni socjalnej
  Wyświetleń: 815
 118. Polityka prywatności serwisu www.pcpr.klobuck.pl
  Wyświetleń: 813
 119. Informacja o Ośrodku Szkolno - wychowawczego dla dzieci Niewidomych w Laskach
  Wyświetleń: 811
 120. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 799
 121. ogłoszenie dotyczące konsultacji
  Wyświetleń: 793
 122. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim (IV) - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 791
 123. Informacja o Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym.pdf
  Wyświetleń: 785
 124. Wolny sprzęt do użyczenia
  Wyświetleń: 779
 125. Procedury i nabór wniosków w ramach programu JUNIOR
  Wyświetleń: 773
 126. Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym
  Wyświetleń: 768
 127. Informacja na temat realizacji Modułu II programu "Aktywny samorząd"
  Wyświetleń: 764
 128. Procedury i nabór wniosków w ramach programy Pitagoras
  Wyświetleń: 760
 129. Informacja dotycząca dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
  Wyświetleń: 750
 130. Ogłoszenie dotyczące Biuletynu Informacji Publicznej PFRON
  Wyświetleń: 748
 131. Klub dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 721
 132. Procedury i nabór wniosków w ramach programu Pegaz 2010 obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
  Wyświetleń: 721
 133. Komunikat w sprawie terminu składania wniosków Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.docx
  Wyświetleń: 699
 134. Procedury organizacyjne w zakresie rozpatrywania wniosków dotyczących dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych oraz ustalenia kryteriów przyznawania dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.
  Wyświetleń: 694
 135. Zmiana danych kontaktowych z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 688
 136. Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego na lata 2019 - 2025"
  Wyświetleń: 636
 137. Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym
  Wyświetleń: 578
 138. Zarządzenie Nr 1/2010 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ...
  Wyświetleń: 576
 139. Nabór do Dziennego Domu "Senior+" w Kłobucku
  Wyświetleń: 566
 140. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020
  Wyświetleń: 508
 141. Możliwość ubiegania się o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  Wyświetleń: 482
 142. Zaproszenie na Piknik integracyjny ze Stowarzyszeniem "Mila i Przyjaciele"
  Wyświetleń: 444
 143. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 389
 144. Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobomi zakaźnymi
  Wyświetleń: 311
Metryczka
 • wytworzono:
  08-08-2014
  przez: Tomasz Sobiś
 • opublikowano:
  08-08-2014 09:32
  przez: Tomasz Sobiś
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  odwiedzin: 3240
Dane jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Skorupki 46
NIP: 574-18-38-957 REGON: 151516130

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 05 23
fax: 34 310 05 24
e-mail: pcpr@klobuck.pl